Otevřít menu
Doprava dnes
-

V Praze bude vybudována nová tramvajová trať

Rada hl. m. Prahy připravuje novou tramvajovou trať Nádraží Modřany – Komořany. Příprava a realizace projektu vyjde na 700 milionů Kč. Stavba nové trati by měla začít v roce 2027, její zprovoznění se předpokládá v roce 2029.

15:10 / 14. března 2024
V Praze bude vybudována nová tramvajová traťi

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: DPP

Rada hl. m. Prahy (RHMP) schválila zahájení projektové přípravy další nové tramvajové tratě Nádraží Modřany – Komořany. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) má pak za úkol zajistit projektovou dokumentaci včetně EIA, následné pravomocné společné povolení a samotnou realizaci trati.

„Dopravou na území Prahy 12 se intenzivně zabýváme. V současné době v této oblasti totiž zajišťují MHD výhradně autobusy, které jsou ale nyní ve špičkách blokovány automobily z důvodu přeplněné Komořanské ulice. Po dostavbě vznikajících a plánovaných bytů by autobusová doprava kapacitně vůbec nestačila pokrýt poptávku po MHD. Tramvaje zde zajistí rychlou, kapacitní, lokálně bezemisní dopravu po trati zcela oddělené od individuální automobilové dopravy,“ sdělil Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Trasa nové pražské trati

Tramvajová trať povede od stávajících zastávek Nádraží Modřany podél Komořanské ulice směrem na jih, v boční poloze západně od samotné komunikace, až k ulici U Soutoku, kterou překříží. Následně bude trať pokračovat po mostě přes Cholupický potok a následně po tělese nevyužívané železniční vlečky, která je vedená mezi ulicemi Nad Teplárnou a U Skladu, dále pak U Klubu a U Vlečky. Na začátku tohoto koridoru se trať stočí směrem na východ, překříží Komořanskou ulici a bude dál pokračovat až do průmyslového areálu, jenž je situován severně od ulice Do Koutů. Na tomto místě bude tramvajová trať ukončena smyčkou v koordinaci s plánovanou bytovou výstavbou.

Celková délka tratě včetně koncové smyčky je 2,6 kilometru. Dopravní podnik plánuje na trati uvést do provozu pět párů zastávek, jež mají zatím pracovní názvy: Modřanský cukrovar, Modřanské laguny, Nad Teplárnou, Komořany a Nové Komořany.

Nová trať i bydlení

O stavbě této tramvajové trati se mluvilo už v 80. letech minulého století spolu s výstavbou velkého sídliště. Sídliště však postaveno nebylo, a tak zanikly plány i na vybudování tramvajové tratě.

„Její záměr se stal ale opět aktuální v návaznosti na ukončení průmyslové výroby v Komořanech, revitalizaci brownfieldů a jejich využití pro výstavbu bytů. Přípravu a realizaci tramvajové tratě do Komořan bude nezbytné úzce koordinovat s investiční akcí Komunikační propojení městské části Praha 12 s Pražským okruhem – stavba 513, se zapsanou Územní studií Komořan a s již připravovanými developerskými projekty v dotčeném území. V rámci projektové přípravy bude nutné kromě majetkoprávního vypořádání dořešit také napojení začátku nové tratě na stávající ve směru do centra,“ dodal Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Odhad všech nákladů spojených s přípravou a realizací nové tramvajové tratě Nádraží Modřany – Komořany dosahuje k 700 milionům Kč. DPP se zatím domnívá, že začátek stavby proběhne v roce 2027, uvedení trati do provozu pak o dva roky později.

Publikoval: Petr Dejnožka (zdroj: SDP ČR)

zpět na články

inzerce

nahoru