Otevřít menu
Doprava dnes
-

V pražské ulici Badeniho se na sedm týdnů přeruší provoz tramvají i automobilů

15. května bude zahájena rekonstrukce tramvajové trati v Badeniho ulici, která se na sedm týdnů uzavře. Kromě automobilové dopravy ovlivní stavba i provoz tramvajových linek č. 2, 12, 18, 20, 41 a 97, které budou jezdit po změněných trasách.

7:17 / 12. května 2023
V pražské ulici Badeniho se na sedm týdnů přeruší provoz tramvají i automobilůi

Foto: Příští týden začne rekonstrukce tramvajové trati v pražské Badeniho ulici. Ilustrační foto. Zdroj: DPP

V pondělí 15. května zahájí Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v koordinaci s investiční akcí Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) rekonstrukci tramvajové tratě v Badeniho ulici, a to v úseku od křižovatky s ulicí Na Špejcharu po křižovatku s Chotkovou ulicí. Stavební práce potrvají sedm týdnů. K omezení automobilové i tramvajové dopravy dojde od půlnoci z neděle 14. na pondělí 15. května do pátku 30. června 2023 (do půlnoci).

Stavební práce budou zahrnovat zejména rekonstrukci tramvajové tratě, již provede DPP, a rekonstrukci vozovek i chodníků, kterou zrealizuje TSK. Na tramvajové trati pocházející z let 1993, resp. 1995 bude mimo jiné vybudován nový ostrůvek naproti stávající zastávce Chotkovy sady směr z centra a přemístí se na něj stejnojmenná zastávka ve směru do centra. V plánu jsou také úpravy vedoucí ke zlepšení bezbariérovosti.

„V neděli 14. května dokončíme poslední etapu opravy tramvajové tratě v Modřanech a zhruba od půlnoci na pondělí 15. května zde obnovíme pravidelný provoz. Díky tomu se budeme moci přesunout na další akci do Badeniho ulice. Tamní tramvajové trati je letos 30 let, pouze část u kolejového trojúhelníku u křižovatky s Chotkovou ulicí je o dva roky mladší a tomuto věku odpovídá i její stav. Rekonstrukcí tratě zde dojde k několika vylepšením pro cestující, provoz tramvají i automobilů a celkovému zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu. Odstraníme nelogické kolejové ‘esíčko‘, které zde vzniklo při poslední přestavbě křižovatky Badeniho s Chotkovou ulicí v roce 1995 a nikdy nebylo vysvětleno, proč vůbec vzniklo. Za současného stavu se trať ve směru do centra nelogicky přibližuje ještě před zastávkou Chotkovy sady k pravému obrubníku, zabírá pruh pro auta a dochází zde ke kolizním situacím. Po rekonstrukci tratě zde budou mít auta více prostoru pro bezpečný průjezd kolem tramvají, mělo by díky tomu ubýt kolizních situací.  Obnovíme také refýž a zastávku Chotkovy sady ve směru do centra, kde bývala v minulosti, tj. naproti stávající zastávce z centra. Odbouráme tak nebezpečné nastupování a vystupování cestujících z/do vozovky ve stávajícím umístění,“ popsal Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Na stavební práce pražského dopravního podniku pak plynule naváže TSK s rekonstrukcí chodníků a vozovky v Badeniho ulici v úseku od křižovatky s ulicí Na Špejcharu po křižovatku s Chotkovou ulicí, včetně křižovatek s ulicemi Mickiewiczova, Gogolova a Na Baště sv. Tomáše. V rámci rekonstrukce chodníků dojde například k jejich vydláždění tzv. pražskou mozaikou. V plánu jsou i přeložky stožárů veřejného osvětlení. Po zprovoznění tramvajové tratě bude TSK o prázdninách ještě pokračovat v poslední etapě stavebních prací v oblasti křižovatky Badeniho a Chotkovy ulice za plného provozu tramvají, ale nadále bez automobilové dopravy.

Zavedená dopravní opatření

Rekonstrukce tramvajové trati si vyžádá obousměrné přerušení provozu tramvají v úseku Hradčanská – Chotkovy sady, a to od půlnoci z neděle 14. května na pondělí 15. května do pátku 30. června 2023 do půlnoci. 

Změny v tramvajové dopravě se dotknou linek č. 2, 12, 18, 20, 41 a 97, které budou jezdit po změněných trasách. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena.

Změny tras tramvajových linek

Linky 2 a 97 budou v úseku Vozovna Střešovice – Malostranská odkloněny přes zastávky Pražský hrad a Královský letohrádek.

Linka 12 bude v úseku Strossmayerovo náměstí – Malostranská odkloněna přes zastávku Čechův most.

Linky 18 a 20 budou v úseku Vítězné náměstí – Malostranská odkloněny přes zastávky Prašný most, Pražský hrad a Královský letohrádek.

Historická linka 41 bude v úseku Vozovna Střešovice – Sparta odkloněna přes zastávky Prašný most a Hradčanská.

Badeniho ulice bude po celou dobu rekonstrukce uzavřena i pro veškerou automobilovou dopravu v úseku od křižovatky Na Špejcharu po křižovatku s Mickiewiczovou resp. Gogolovou ulicí. Provoz tramvají v ulicích Milady Horákové a Chotkova nebude po dobu stavebních prací nijak omezen.

Publikovala: Lucie Sogelová (zdroj: DPP)

zpět na články

inzerce

nahoru