Otevřít menu
Doprava dnes
-

V roce 2022 čeká silnice na Vysočině řada oprav

I v roce 2022 čeká silnice I. tříd v Kraji Vysočina řada oprav. Především bude třeba dokončit opravu silnice I/37 na průtahu Žďárem nad Sázavou, kde zbývá opravit ještě 1250 metrů. V roce 2022 je třeba koordinovat časový postup prací s průběhem opravy kanalizace v ulici Santiniho, kde je investorem stavební akce město Žďár nad Sázavou. Za tímto účelem je na únor plánovaná koordinační schůzka zainteresovaných stran. Necelých 6 kilometrů zbývá také dokončit na silnici I/37 mezi Ostrovem nad Oslavou a Křižanovem, kde v uplynulé části stavební sezóny byla dokončena oprava necelé poloviny z 10,6 kilometrů opravovaného úseku.

7:07 / 24. ledna 2022
V roce 2022 čeká silnice na Vysočině řada opravi

Foto: ŘSD

Z nových připravovaných stavebních akcí pro rok 2022 má již své zhotovitele stavba PHS v Radostíně na silnici I/38. Na téže silnici je znám zhotovitel opravy dálničního přivaděče do Jihlavy, zhotovitel opravy stavebně technologické částí tunelu Jihlava a také zhotovitel rekonstrukce mostu ev.č.38-059 ve Skuhrově na Havlíčkobrodsku. Stejně na tom je i most ev. č. 34-045 na silnici I/34 před Havlíčkovým Brodem. Prakticky v sousedství na stejné silnici je v plánu opravit i další 2 mosty. Na opravu mostu ev.č.34-045a nedaleko křižovatky na Dvorce a Kyjov a mostu ev.č. 34-044 před ČSPH MOL v ul. Žižkova v H. Brodě probíhá aktuálně veřejné výběrové řízení na zhotovitele s termínem podání nabídek závěrem ledna tohoto roku. V závěrečné fázi přípravy je také oprava silnici I/34 mezi Ždírcem nad Doubravou a Jitkovem, kde se bude opravovat 7,5 kilometrů komunikace. Pokud to další časový postup přípravy akcí dovolí, mělo by se v tomto roce začít pracovat na severovýchodním obchvatu Havlíčkova Brodu, tedy taktéž na silnici I/34. Zde budou provedeny úpravy protihlukových stěn, respektive také demolice a výstavba stěn nových. V rámci další akce se pracuje na přípravě opravy této části obchvatu města v km 118,3-121.

V současnosti probíhá i veřejné výběrové řízení na zhotovitele opravy silnice I/23 na průtahu Novou Říši a opravy mostu ev.č.19-076 u Radňovic na silnici I/19. Tedy je termín podání nabídek rovněž závěr ledna 2022. V opravě silnice I/19 v Kraji Vysočina by ŘSD v tomto roce chtělo navázat na opravy z předchozích let opravou v úseku Ronov-Nové Dvory, včetně průtahu touto obcí. Délka celého úseku činí 2,8 kilometrů. Na silnici I/37 bude postavena nová protihluková stěna u Škrdlovic a Stržanova a také by měla být ještě letos, v závislosti na dalším postupu přípravy, zahájena oprava 6,4 kilometrů dlouhého úseku na průtahu Ždírcem nad Doubravou a dále až na hranici s Pardubickým krajem. 

Souběžně probíhá příprava dalších stavebních akcí jako je oprava mostů ve Vilánci na silnici I/38, oprava průtahu Humpolcem na silnici I/34 nebo oprava silnice v Křižanově na silnici I/37. Nicméně jejich zahájení je závislé nejen na časovém postupu přípravy (stavební povolení, VVŘ na zhotovitele atd.), ale současně na koordinaci jednotlivých staveb různých investorů v kraji při zachování požadované propustnosti silniční sítě v regionu, což souvisí s možností řešení dopravně inženýrských opatření v rámci jednotlivých staveb. Při optimistickém pohledu by tak v tomto roce mohlo být v rámci 2 desítek akcí opraveno přes 30 kilometrů silnic I. tříd, necelá desítka mostů, jeden tunel a opraveny a nově postaveny 2 kilometry protihlukových stěn.

Autor: Jakub Cimburek (zdroj: ŘSD)

zpět na články

inzerce

nahoru