Otevřít menu
Doprava dnes
-

V roce 2022 se nehodovost na dráze vrátila na úroveň před začínající epidemií

Čísla nehod na železnici se v loňském roce navrátily na úroveň před pandemii covidu. V roce 2022 na železnici zemřelo 249 osob, což je hodnota podobná těm z let 2019 a 2020. Avšak čtyři pětiny usmrcených osob byli lidé, kteří v rozporu se zákonem vstoupili do kolejí. Mimořádných událostí by díky ohleduplnosti mohlo v budoucnu ubýt.

11:25 / 4. ledna 2023
V roce 2022 se nehodovost na dráze vrátila na úroveň před začínající epidemiíi

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: ČD a MDČR.

Během pandemie covidu Drážní inspekce evidovala nižší počet mimořádných událostí

Během pandemie covidu Drážní inspekce evidovala nižší počet mimořádných událostí, což plynulo z menšího provozu. V minulém roce se však počet nehod přiblížil stavu z let 2017 až 2019. V porovnání s rokem 2021 došlo k nárůstu počtu mimořádných událostí o více než 16 %. Současně s nárůstem počtu mimořádných událostí se zvýšil počet usmrcených osob o téměř 21 % a počet zraněných o necelá 4 %.

Nejvíce mimořádných událostí se odehrálo na dráhách tramvajových, trolejbusových, lanových a v metru, konkrétně 3 214, což je téměř o 20 % více než v roce předcházejícím. Na železnici vzrostl celkový počet mimořádných událostí v porovnání s rokem 2021 o 10 % a celkový počet usmrcených osob o 21 %. „Největší vliv na počty usmrcených osob ve statistických výstupech Drážní inspekce každoročně zaujímají střety vlaku s člověkem – chůze po trati či přecházení kolejí mimo přejezd –, přičemž v roce 2022 byl počet střetů vlaku s osobou vyšší v porovnání s rokem 2021 o 26 %, což mělo vliv i na vyšší počet usmrcených při těchto nehodách, kterých evidujeme rovných 200, tedy o téměř 23 % více než v roce 2021,“ zmínil mluvčí drážní inspekce Martin Drápal a pokračoval: „K nárůstu počtu mimořádných událostí došlo i na železničních přejezdech, kde jsme v roce 2022 evidovali celkem 166 střetnutí, což je o 6 více než v roce 2021. Ačkoliv nárůst počtu mimořádných událostí byl o necelá 4 %, tak celkový počet usmrcených při mimořádných událostech na železničních přejezdech vzrostl o téměř 28 % na 37.“

V roce 2022 se  zvyšil počet nedovolených jízd (tj. nedovolených jízd drážního vozidla za návěstidlo zakazující jízdu – pozn. Drážní inspekce). Avšak loni tyto jízdy nebyly s tragickými následky. Z hlediska dlouhodobých rozborů okolností vzniku těchto mimořádných událostí Drážní inspekce zjistila, že za většinou mimořádných událostí, kdy dojde k projetí návěstidla zakazujícího jízdu, stojí pochybení, nebo omyl strojvedoucího.

Publikoval: Richard Mrkvička (Zdroj: Drážní inspekce)

zpět na články

inzerce

nahoru