Otevřít menu
Doprava dnes
-

V Ústí nad Labem byla zahájena výstavba veřejného přístaviště pro rekreační lodě

V ústecké části Brná započala výstavba veřejného přístaviště pro malá plavidla. Turisté tu budou moct doplnit do lodí vodu nebo čerpat elektřinu. Tento projekt je součástí komplexní podpory rekreační plavby, kterou dlouhodobě realizuje Ředitelství vodních cest ČR.

14:03 / 5. listopadu 2022
V Ústí nad Labem byla zahájena výstavba veřejného přístaviště pro rekreační loděi

Foto: Cyklokemp Loděnice. Zdroj: mdcr.cz

Ředitelství vodních cest ČR zahájilo na pravém břehu Labe v Ústí nad Labem výstavbu veřejného přístaviště pro malá plavidla. Jak konkrétně bude přístaviště vypadat? Plovoucí molo o délce 62,4 m bude vybaveno 6 sklopnými výložníky. U nich bude možné vyvázat až 12 rekreační lodí. Součástí přístaviště by měly být i 3 odběrné sloupky, které turistům umožní doplnit do plavidel pitnou vodu a elektřinu (např. během stání přes noc). Se břehem pak bude molo spojeno ocelovou lávkou, jež zajistí i bezbariérový přístup. Pohyblivé vedení budou mít na starost tři vysokovodní dalby, které zároveň umožní bezproblémový provoz přístaviště při měnící se výšce hladiny ve zdrži jezu Střekov.

„Momentálně dolaďujeme technickou dokumentaci, kterou je potřeba přizpůsobit zjištěné geologii dna řeky, a připravujeme staveniště. Toto přístaviště se liší od těch, na kterých pracujeme v Roudnici a ve Štětí, tím, že se jedná o tzv. plovoucí molo,“ řekl Jan Zeman, vedoucí projektu z divize 6 společnosti Metrostav a.s.

Molo bude uzpůsobeno i na situaci, pokud by nastaly velké vody. Molo je v návrzích konstrukčně přizpůsobeno tak, aby ho bylo možné bezpečně ponechat na místě a aby vystoupalo podél daleb až do úrovně nejvyšší povodně. Také by mělo mít sklopné výložníky, demontovatelné zábradlí lávek a další konstrukční prvky, aby netvořilo překážku proudící vodě.

„Zájem o rekreační plavbu rok od roku stoupá. Zejména v době koronavirové epidemie řada lidí zjistila, že plout po našich řekách přináší klid a možnost objevovat krásy okolí řek. Pohodlná plavba ale vyžaduje síť veřejných přístavišť, kde je možné bezpečně přistát, navštívit města a další zajímavosti na břehu i klidně přečkat noc,“ poznamenal Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR jako investor a provozovatele přístaviště. „V Ústeckém kraji jsme letos již dokončili přístaviště v Děčíně a zahájili jsme výstavbu nových přístavišť i ve Štětí, Čelákovicích a Roudnici nad Labem. Letos bude dokončena modernizace přístaviště v Litoměřicích. Podmínky na Labi tak postupně přiblížíme oblíbeným vodním cestám pro cestovní ruch, jako je Baťův kanál a Vltava,“ doplnil Lubomír Fojtů.

Stavba veřejného přístaviště je realizována u cyklokempu Loděnice. Zde se přechodně omezí pohyb na přilehlé cyklostezce. Ta bude vedena objízdnou trasou.

Projekt je financován ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 24 miliónů Kč bez DPH. Zhotovitelem stavby je společnost Metrostav a.s.

Publikoval: Filip Červinka (zdroj: Ministerstvo dopravy ČR)

V Ústí nad Labem byla zahájena výstavba veřejného přístaviště pro rekreační lodě Foto: Zahájení stavby. Zdroj: mdcr.cz.
zpět na články

inzerce

nahoru