Otevřít menu
Doprava dnes
-

Ve Strážnici se rozšíří přístaviště! Na Baťově kanálu tak zakotví více lodí

Přístaviště ve Strážnici se dočká svého rozšíření, přičemž jeho výstavba se zahájila již v lednu. Rozšíření vyřeší problém kapacity stávajícího mola, kdy v minulosti mnoho turistů na Baťově kanálu nedokázalo vyvázat svou loď. Ředitelství vodních cest (ŘVC) do konce června postaví na pravém břehu moderní přístaviště pro 14 plavidel a 1 osobní loď.

14:39 / 22. února 2023
Ve Strážnici se rozšíří přístaviště! Na Baťově kanálu tak zakotví více lodíi

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: ŘVC a MDČR.

„Stavba přístaviště ve Strážnici je první letos zahájenou stavbou Ředitelství vodních cest ČR na Baťově kanále. V průběhu roku bychom rádi ještě zahájili výstavbu plavební komory v Rohatci, která zajistí prodloužení Baťova kanálu do Hodonína. To umožní další rozvoj plavby na jižní části Baťova kanálu a zvýší i návštěvnost turistů připlouvajících po vodní cestě z jihu do Strážnice, “ řekl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR a dodal: „Významné stavby jsou ale rozplánovány až do roku 2030. Jejich realizací by se měla délka splavného Baťova kanálu prodloužit na 75 km a současně významně navýšit kapacita přístavů, aby byl uspokojen očekávaný nárůst počtu návštěvníků vodní cesty.“ Nové přístaviště ve Strážnici využívá tvaru původní laguny tvořící obratiště lodí a elegantním způsobem kombinuje odpočinkovou zónu s funkčností prostoru pro přistávání a vyvazování plavidel. Přístup od přístaviště ke skanzenu zajistí dvojice schodišť, která se nacházejí po obou stranách oblouku a bezbariérová rampa v prostoru přistávacího mola pro osobní lodní dopravu. Dominantou středové části jsou tzv. sedací stupně, tedy široké schodiště, které zároveň poslouží k sezení a relaxaci. Vznikne tak nové atraktivní veřejné prostranství propojující pohyb návštěvníků skanzenu přijíždějících a přicházejících „po zemi“ s návštěvníky připlouvajícími lodí, navazující na vstupní objekt skanzenu – bývalého pivovaru z roku 1612. Vybudováním moderního přístaviště na pravém břehu pro 14 malých a 1 osobní loď zase o něco zpříjemníme plavbu po Baťáku,“ řekl k projektu ministr dopravy.

Základem přístaviště je oblouk pevného mola o délce téměř 120 m. Kolmo k němu budou upevněny plovoucí výložníky, které poskytnou prostor pro vyvazování 10 lodí do délky přibližně 10 m a 4 lodí do délky 8 m. Díky rozšíření kapacity přístaviště Strážnice, bude možné uvolnit 3 stání v prostoru stávajícího přístaviště na levém břehu pro přistávání plavidel údržby Povodí Moravy s. p. a složek Integrovaného záchranného systému. Na novém přístavišti budou osazeny 4 odběrné sloupky pro připojení plavidel na elektřinu a pitnou vodu, které bude možné ovládat předplacenou přístavní kartou ŘVC ČR, obdobně jako na jiných přístavištích Baťova kanálu. Důležitou součástí stavby je obnovení těsnící hráze. „Současný břeh laguny je tvořen protipovodňovou hrází, proto je v rámci výstavby přístaviště nutné důkladně provést těsnící stěnu,“ řekl Jan Pospíšil, stavbyvedoucí společnosti Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. a doplnil: „Investor nezapomíná ani na náhradní výsadbu, která bude provedena kvůli pokácení několika místních stromů.“ Na stavbu přístaviště navazuje i úprava těsného okolí hlavní budovy skanzenu včetně vybudování nového vstupu do skanzenu v podobě turniketů se zázemím. „Baťův kanál se po celé své délce stává čím dál navštěvovanější oblastí jak turisty z České republiky, tak ze zahraničí. O rozšíření přístaviště na pravém břehu se začalo přemýšlet už v roce 2008, přičemž tato stavba je opravdu významným milníkem pro turistický ruch. Město Strážnice počítá se zvýšením počtu návštěvníků, proto naváže na investiční akci ŘVC ČR navýšením parkovacích kapacit, vybudováním přístupové komunikace a veřejného osvětlení či vybavením mobiliářem,“ zmínil Risto Ljasovský, starosta města Strážnice.

Stavební úprava přístaviště a jeho otevření veřejnosti přináší díky svému rozsahu a náročnosti řadu provozních změn ve fungování skanzenu. Souběh několika staveb v areálu a provozu skanzenu v období od dubna do června bude znamenat určitá nutná omezení, mezi která patří bohužel také zrušení velikonočního a řemeslného programu. Po dobu výstavby budou návštěvníci využívat provizorní vstup,“ řekl Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury Strážnice, a zároveň představuje další investiční plány: „Společně s akcí ŘVC ČR a města Strážnice na výstavbě přístaviště dojde k realizaci nemalých investic ze strany Národního ústavu lidové kultury do úpravy navazujících ploch. Díky této koordinaci tak po jejich dokončení v podzimních měsících vznikne v okolí přístavu ucelený krajinářský celek. Místní občané jistě ocení otevření prostoru zadního traktu vstupní budovy skanzenu Strážnice a vznik odpočinkové zóny s vodním prvkem, na níž bude navazovat zahrádka restaurace. Snadnou orientaci návštěvníků skanzenu v rámci oddělení vstupní budovy a nového vstupu do areálu muzea budou řešit vhodně umístěné orientační prvky.“ 

Stavební náklady ve výši 32,4 mil. Kč bez DPH financuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby jsou Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

Publikoval: Karel Geba (Zdroj: MDČR a ŘVC)

Ve Strážnici se rozšíří přístaviště! Na Baťově kanálu tak zakotví více lodí Foto: Ilustrační foto. Zdroj: ŘVC a MDČR.. Ve Strážnici se rozšíří přístaviště! Na Baťově kanálu tak zakotví více lodí Foto: Ilustrační foto. Zdroj: ŘVC a MDČR..
zpět na články

inzerce

nahoru