Otevřít menu
Doprava dnes
-

Ve Vsetíně začíná vznikat nový terminál

Modernizace železniční stanice ve Vsetíně je v plném proudu. Po devíti měsících stavebních prací začínají růst základy nového dopravního terminálu, který nahradí stávající nádražní budovu. Jedna z jejích částí už je odstraněná.

15:55 / 23. července 2022
Ve Vsetíně začíná vznikat nový terminál

Na této části trati se pracuje na železničním svršku a spodku, mostních objektech, zárubních a opěrných zdech, trakčním vedení a zabezpečovacím zařízení. Stavba zahrnuje i zajištění skalních svahů. V polovině července došlo k dokončení 1. koleje, na práce ve stejném úseku navázala výluka 2. koleje, která potrvá do 22. prosince. Mimo těchto výlukových činností se budují nové silniční mosty v ulicích Na Lapači, Křivačkárna a Štěpánská. V rámci pozemních staveb vznikají krom samotného dopravního terminálu nové technologické objekty a tankovací stanice. Rekonstrukce kolejí ve stanici Vsetín bude následovat v příštím roce.

Cílem projektu je kompletní přestavba kolejiště a jeho nové dispoziční uspořádání. Ve stanici vzniknou čtyři nová nástupiště, na která bude bezbariérový přístup novým podchodem se schodišti a výtahy. Podchod se prodlouží na druhou stranu kolejiště ke stadionu Na Lapači a do obchodní galerie Na Smetance. Nově vzniklý odbavovací terminál bude sloužit jak pro železniční, tak i pro autobusovou dopravu

Modernizace stanice Vsetín je jedním z devíti projektů, který letos uspěl v první výzvě Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Příspěvek z tohoto dotačního programu Evropské unie byl schválen ve výši 2 099 962 576 Kč. Předpokládané celkové investiční náklady stavby činí 3 376 323 987 Kč bez DPH. Ukončení celé akce je plánováno na konec roku 2024.

Publikoval: Karel Geba (zdroj: SŽ)

zpět na články

inzerce

nahoru