Otevřít menu
Doprava dnes
-

Velkým tématem budoucnosti je Železniční uzel Praha! Co je to za projekt? Toto téma se probíralo na workshopu Správy železnic!

Naše redakce měla možnost na konci června zasednout na workshopu, který se týkal Železničního uzlu Praha. Tento projekt Správy železnic (SŽ) bude jedním z nejvýznamnějších na železnici! Co tento projekt bude vůbec řešit? Správa železnic zatím pracuje na studii proveditelnosti! Přinášíme vám popis tohoto projektu!

23:55 / 14. července 2022
Velkým tématem budoucnosti je Železniční uzel Praha! Co je to za projekt? Toto téma se probíralo na workshopu Správy železnic!i

Foto: Hlavní nádraží v Praze. Zdroj fotky: Správa železnic.

Hlavní město Praha má celoevropský význam pro dopravu, a proto je pražský železniční uzel velmi významný. Správa železnic se snaží dohnat historické manko v podobě chybějících rezerv pro další rozšiřování systému železnice, aby došlo ke zkapacitnění a rychlejšímu cestování touto formou dopravy. Uzel má své limity, proto je další rozvoj kolejových kapacit pro příměstskou železniční dopravu spolu se záměry rychlých spojení v dálkové dopravě, čímž se myslí například budoucí vysokorychlostní tratě, nevyhnutelný.  Rostoucí nároky jak v osobní, tak nákladní dopravu vedou k přetížení tohoto uzlu, SŽ tak hledá nové řešení Železničního uzlu Praha (ŽUP), zatím je ve fázi studie proveditelnosti.

Jak důležitá je železnice v oblasti Prahy?

V evropském měřítku se Praha nachází na hlavní evropské dopravní síti TEN-T jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu. Zároveň jí prochází tři tranzitní železniční koridory (I., III. a IV.) a tři evropské nákladní železniční koridory (RFC) – RFC 7 Orient, RFC 8 North Sea-Baltic a RFC 9 Rhine-Danube), a proto je ŽUP velmi vytížený a někdy až přetížený. I zahraniční dopravci mají zájem na tom, aby se v České republice železnice rozšířila, na což naráží například Němci či Rakušané. Zájem o zlepšení stavu české železnice má i francouzský manažer železniční infrastruktury, který spolupracuje se Správou železnic na definování základních principů přípravy vysokorychlostních tratí (VRT).

S jakými limity se potýká ŽUP?

Požadavky a potřeby osobní i nákladní dopravy v posledních desetiletích enormně rostou a pražský uzel má také své limity. I když probíhají postupné modernizace tratí v uzlu, tak je jejich vylepšení často po několika letech provozu rychle využito i dalšími požadavky na vyšší počty vlaků jak v regionální, tak dálkové dopravě. Současná kapacita v kritických bodech dopravní cesty má dopady především na kvalitu a stabilitu provozu osobní dopravy, nákladní doprava je pak vytlačována do nočních časů. Některé části uzlu již na zvyšování kapacity využívání nemají prostor. Příkladem jsou železniční stanice Praha Hlavní nádraží a Praha Masarykovo nádraží či úsek Praha Hlavní nádraží – Praha-Smíchov. Za této situace je jasné, že současná infrastruktura nemůže vyhovovat budoucím úkolům spojeným s udržitelnou mobilitou, převodem silniční dopravy na energeticky účinnější a environmentálně přijatelnější železnici a plánovaným rozvojem příměstské a městské železniční dopravy.

Co jsou rychlá spojení?

Rychlá spojení představují provozně-infrastrukturní systém rychlé železnice na území ČR, který zahrnuje kromě novostaveb vysokorychlostních tratí, modernizovaných konvenčních tratí s vysokorychlostními parametry a dalších modernizovaných tratí také odpovídající vozidlový park a provozní koncept. Jeho cílem je moderní propojení hlavních center, zlepšení dostupnosti regionů, převedení části individuální osobní dopravy na železnici a uvolnění stávajících tratí pro rozvoj konvenčních segmentů, zejména příměstské a nákladní dopravy. Tento popis Rychlých spojení uvádí Správa železnic na svém webu.

Pokud se přivedou tato Rychlá spojení do centra města, tak tato doprava způsobí navýšení počtů vlaků v ŽUP, přičemž VRT mají vysoké požadavky na kvalitu a spolehlivost. Na zapojení cílového rozsahu dopravy z tratí Rychlých spojení spolu s ostatními segmenty není ŽUP připraven a naléhavě potřebuje nové řešení pro budoucnost.

Autor: Karel Geba

 

zpět na články

inzerce

nahoru