Otevřít menu
Doprava dnes
-

Velkým tématem roku 2023 bude nový bodový systém řidičů! Kromě silnice a železnice se myslí i na plavební stupeň Děčín

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) v loňském roce proinvestoval 131,6 miliardy korun. Tato částka se v dopravě pomalu začíná projevovat nejen na silnici či železnici, ale i ve vodní dopravě. Ministr Martin Kupka (ODS) se chce v roce 2023 více zaměřit na plavební stupeň Děčín či nový bodový systém pro řidiče.

22:55 / 4. ledna 2023
Velkým tématem roku 2023 bude nový bodový systém řidičů! Kromě silnice a železnice se myslí i na plavební stupeň Děčíni

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: BESIP a MDČR.

Vybudování stupně Děčín je v národním zájmu

Ministerstvo dopravy chce v letošním roce rozběhnout nový proces posuzování vlivu plavebního stupně Děčín na životní prostředí EIA. Zůstává otázkou, zda se posouzení dokončí ještě v roce 2023. Tuto stavbu chce MDČR urychlit z důvodu rozšíření způsobu dopravy energetických komodit. Avšak začátek výstavby ještě není znám. "Vybudování stupně Děčín je v národním zájmu s ohledem na zajištění dopravy sledovaných energetických komodit z co nejvíce zdrojů prostřednictvím co nejvíce dopravních cest," řekl Martin Kupka. Jednalo by se zejména o dovoz ropy z Německa, která aktuálně cestuje po železnici, kde je mnoho omezení na německé straně. Tento projekt by měl usnadnit splavnost řeky pro nákladní lodě, avšak bojuje s ekologickými problémy. Díky stavbě by mohlo dojít podle studie Národního parku České Švýcarsko ke zničení vzácné bahnité náplavy. Studie proveditelnosti projektu však prokázala, že náplavy lze znovu obnovit. Stavba děčínského plavebního stupně by měla stát zhruba čtyři miliardy korun. Na 1,5 miliardy korun vyjde stavba malé vodní elektrárny, jež má dodávat energii všem děčínským domácnostem. Stavba bude za dobrých vodních stavů zaklopená ve dně. Vodní stupeň zajistí, že bude dostatek vody přibližně na sedmi kilometrech řeky.

Přijde změna pro řidiče? Chystá se nový bodový systém

Velkou změnou by měl projít bodový systém pro řidiče, který bude projednávat vláda. Od roku 2024 by se jím řidiči mohli řídit. Nový systém má vše zjednodušit a být srozumitelnější, a proto se jím chce Ministerstvo v tomto roce zabývat. Nynější systém trestných bodů by se měl zjednodušit z pěti sazeb na tři, tedy nově bude možné přidělit dva, čtyři nebo šest bodů. Například u řízení pod vlivem alkoholu řidič dostane šest bodů namísto nynějších sedmi, zaplatí ale pokutu ve správním řízení až 25 000 Kč namísto dnešních až 20 000. Pokud odmítne zkoušku na alkohol, hrozí mu pokuta až 75 000 Kč. Maximální příděl šesti bodů a pokuta 25 000 Kč hrozí vedle alkoholu i za překročení rychlosti o 50, respektive 40 kilometrů v hodině mimo obec a v obci, vjezd na železniční přejezd přes zákaz nebo jízdu na červenou. Za nasbíraných 12 trestných bodů řidič přijde o řidičský průkaz. Pokuta na místě se u závažných přestupků zdvojnásobí až na 5500 Kč. Tresty se dle systému zmírňují u bagatelních prohřešků, jako je porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo špatné parkování, kde se snižuje horní hranice pokuty na místě z 2000 Kč maximálně na 1500 Kč, respektive domluvu, a body se nezapisují.

„Nový bodový systém jasně rozliší přestupky vážné od těch bagatelních. Závažnější přestupky bude postihovat přísněji. Naopak za menší prohřešky řidiči nezaplatí na pokutách tolik. Cílem je citelně postihovat vědomé porušování předpisů, které ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka a dodal: „V prvních dvou letech bude pro řidiče platit odlišný režim. Pokud spáchají jeden ze závažných přestupků, za který dostanou zákaz řízení nebo šest bodů, musejí se podrobit dvěma konkrétním školícím nástrojům – dopravně psychologickému pohovoru a školení začínajících řidičů."

Nově by mělo být možné řídit vozidlo od 17 let pod dohledem mentora. Smyslem je získávání řidičských dovedností pod dohledem zkušeného bezúhonného řidiče. U řidičského průkazu na zkoušku jde o preventivní opatření pro začínající řidiče. Pokud dva roky od získání řidičského oprávnění spáchá šestibodový přestupek nebo mu bude odebrán řidičský průkaz za závažný přečin, bude muset absolvovat dopravně-psychologickou přednášku a tzv. evaluační jízdu. Půjde o čtyřhodinovou výuku příčin dopravních nehod a jejich prevence a také čtyřhodinovou teorii a jízdu v autoškole.

Publikoval: Karel Geba (Zdroj: MDČR a ČTK)

zpět na články

inzerce

nahoru