Otevřít menu
Doprava dnes
-

Video: Vizualizace dálničního úseku D7 u Postoloprt

Ředitelství silnic a dálnic připravilo vizualizace budoucího úseku dálnice D7 vedoucího kolem Postoloprt. Hlavní trasa, která je dlouhá 4848 metrů, řeší 8 mostních objektů na dálnici, 2 mosty nad dálnicí, 3 na ostatních komunikacích a 1 podchod. Podívejte se, jak to na tomto objektu bude vypadat! Tato přestavba umožní lepší dostupnost průmyslových zón, a navíc zkapacitní provoz v této oblasti!

20:00 / 13. září 2022
Video: Vizualizace dálničního úseku D7 u Postoloprti

Foto: Ilustrační foto. Zdroj fotky: ŘSD.

Zatím se aktualizuje dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

Silničáři jsou v rámci příprav stavby zatím ve fázi aktualizace dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Dále probíhá inženýring pro územní řízení a jsou zahájené práce na projektu kvůli dokumentaci pro stavební povolení. ŘSD také jedná s vlastníky dotčených pozemků.

Jedním z nejdůležitějších důvodů přestavby stávající silnice I/7 je zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón u Mostu, Loun a Postoloprt, zejména průmyslové zóny Žatec – Triangle. Stavba „D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu“ je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou dálnici D7. Hlavní silniční tah D7 Praha–Chomutov–hranice se Spolkovou republikou Německo (hraniční přechod Hora Svatého Šebestiána–Reitzenhain) umožní po přestavbě rychlé spojení a hlavně kapacitní spojení českého vnitrozemí s oblastí Chemnitz.

Přestavba umožní rychlé a kapacitní spojení

Stavba zahrnuje nejen okružní, ale i mimoúrovňovou křižovatku Březno s celkovou délkou větví 750 metrů. Součástí stavby je také 5 protihlukových clon o délce 1060 metrů, 3 clonící stěny v délce 1028 metrů a 5 opěrných a zárubních zdí. Na trase se nachází celkem 7 drážních objektů.

Autor: Karel Geba (Zdroj: ŘSD, Zdroj videa: ŘSD)

zpět na články

inzerce

nahoru