Otevřít menu
Doprava dnes
-

Vlaky na koridoru Břeclav - Přerov opět potáhnou elektrické lokomotivy. Nově je pohání střídavý proud

Správa železnic (SŽ) v úseku Otrokovice – Říkovice zapnula trakční vedení. Na tuto část druhého koridoru tak včera mohly znovu vyjet elektrické lokomotivy. Místo stejnosměrného proudu je však pohání výhodnější střídavý o napětí 25 kV.

16:17 / 16. července 2022
Vlaky na koridoru Břeclav - Přerov opět potáhnou elektrické lokomotivy. Nově je pohání střídavý proudi

Foto: www.idnes.cz

SŽ tímto dokončila postupné přepojování trakčního napájení v úseku Nedakonice – Říkovice a pilotní projekt konverze napájecích soustav na tuzemských tratích postoupil do závěrečné fáze zkušebního provozu.

V Česku je síť elektrifikovaných tratí zatím nesjednocená. Stejnosměrnou soustavu 3 kV využívají v severní části republiky a střídavou soustavu 25 kV, 50 Hz naopak v části jižní. Cílem SŽ je tedy napájení pro elektrické vlaky sjednotit.

Výhoda přechodu ze stejnoměrné soustavy na střídavou spočívá ve výkonnějším napájení hnacích vozidel s nižšími ztrátami, také v úspoře energie a kompatibilitě s vysokorychlostními tratěmi. V neposlední řadě znamená rovněž levnější elektrizaci dalších konvenčních tratí.

Stavební práce na posunutí styku napěťových soustav o zhruba 43 kilometrů severně k Přerovu trvaly zhruba dva roky a probíhaly takřka celou dobu za plného provozu na trati.

V Otrokovicích a Říkovicích vznikly trakční napájecí stanice se statickými frekvenčními měniči vyrobenými švýcarskou společností Hitachi Energy. Technologie umožní souměrný odběr elektřiny ze sítě  i snadné vracení energie rekuperované při provozu lokomotiv zpět do distribuční soustavy. Pro takovýto systém trakčního napájení byla technologie použita poprvé v Evropě.

Úpravou kvůli rozdílným technickým parametrům musely v celém úseku koridoru projít soustavy izolátorů, samotné trakční vedení  i zabezpečovací zařízení trati včetně osmi stanic. Samotné přepojování napájecích soustav s nutností částečných výluk probíhalo od poloviny června. Se stavbou se zároveň připravovalo napájení tratí do Vizovic či Luhačovic a Bylnice.

Celkové náklady vyšly zhruba na 2,3 miliardy korun. Dokumentaci pro stavební řízení a realizaci stavby spolufinancovala Evropská unie z Operačního programu Doprava.

V následujících letech plánuje SŽ postupné přepínání trakčního napájení probíhat ve směrech od Přerova a od Děčína. Souběžně také řeší samostatné projekty vybraných traťových úseků, například od státní hranice se Slovenskem do Vsetína. Přepínání napájení ze stejnosměrného na střídavý proud je též součástí připravované modernizace trati z Prahy-Radotíny do Berouna.

 

Publikoval: Filip Červinka (zdroj: www.spravazeleznic.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru