Otevřít menu
Doprava dnes
-

Všechna vozidla MHD v Ostravě už mají bezpečnostní kamery

Zbývajících 142 vozidel ostravského dopravního podniku dostalo bezpečnostní kamery. Podle typu vozu bylo do každého vozidla umístěno pět až deset kamer, navíc má každý vůz i dvě kamery monitorující prostor před ním i za ním.

15:03 / 14. dubna 2024
Všechna vozidla MHD v Ostravě už mají bezpečnostní kameryi

Foto: DPO dokončil instalaci kamer do všech svých vozů MHD. Zdroj: SDP ČR

Dopravní podnik Ostrava (DPO) instaloval více než tisíc kamer do zbývajících 142 vozidel MHD. Záznamy z kamer jsou uchovávány po dobu pěti dnů. DPO je nemůže zveřejňovat ani poskytovat veřejnosti na vyžádání. Na žádost Policie ČR je ale možné tyto záznamy archivovat a vydat je příslušným správním orgánům.

„Bezpečnost Ostravanů je naší prioritou. Vybavení všech vozidel MHD kamerami považujeme za významný milník právě v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. Kromě kamer se ve vozidlech MHD a na zastávkách pohybují asistenti přepravy a strážníci, kteří k pocitu bezpečí cestujících také přispívají. Těší nás pozitivní zpětná vazba cestujících, kteří tato opatření vítají,“ sdělil Jan Dohnal, primátor města Ostrava.

Instalované kamery ve vozech MHD jsou klíčovým prvkem v oblasti bezpečnosti, jelikož chrání nejen cestující, ale i zaměstnance DPO.

„DPO se dnešním dnem stává lídrem mezi velkými provozovateli MHD v ČR s takto intenzivním pokrytím svých vozů kamerami se záznamem. 97,9 procent cestujících vítá strategii DPO mít v každém voze kamerový systém. Kamery sou užitečné nejen jako prevence kriminality, ale mohou být použity např. i k doložení pojistných událostí. Nejnověji nainstalované kamery v rámci zakázky za více než 22 milionů korun mají ještě kvalitnější obraz a věříme, že  urychlí a zjednoduší práci pracovníků všech složek IZS,“ uvedl Daniel Morys, generální ředitel a předseda představenstva DPO. 

S kamerovými záznamy ostravského dopravního podniku mohou pracovat jen proškolení zaměstnanci speciálního pracoviště v Dohledovém centru DPO. Rok od roku se poptávka po záznamech ze strany Policie ČR zvyšuje. Např. za loňský rok eviduje DPO více než 1 tisíc takových žádostí.

„Kamerový systém, který je dnes už součástí každého městského hromadného dopravního prostředku v Ostravě, je velkým pomocníkem i pro práci policistů. Kamery mohou působit jednak preventivně, ale také nám napomáhají odhalovat protiprávní jednání. Přispívají velkou měrou ke ztotožnění podezřelých osob či svědků různých událostí, u kterých se nepodařila zjistit jejich identita. Mimo jiné může být kamerový záznam  použit jako důkazní prostředek. Tímto bychom chtěli poděkovat za dosavadní spolupráci, která přispívá k vyšší bezpečnosti občanů našeho města,“ doplnil plk. Antonín Řezníček, ředitel Městského ředitelství policie Ostrava.

V rámci poslední zakázky bylo podle typu vozu nainstalováno do každého vozidla pět až deset kamer takovým způsobem, aby byl pokryt celý interiér vozu. Navíc má každé vozidlo dvě kamery monitorující prostor před a za vozidlem. 

Bezpečnostní kamery byly instalovány na všechna vozidla MHD, kromě těch s plánovaným vyřazením z provozu (takových vozů je aktuálně cca 7 %). Jedná se o vozidla, která jsou primárně využívána jako zálohová (např. při různých akcích či výlukách).

Publikoval: Petr Dejnožka (zdroj: SDP ČR)

zpět na články

inzerce

nahoru