Otevřít menu
Doprava dnes
-

VUZ obdržel evropský certifikát ECM

Osvědčení o shodě pro funkce údržby, zkráceně ECM podle anglického označení „entity in charge of maintenance“, obdržel v polovině října Výzkumný ústav železniční, dceřiná společnost Českých drah. Jedná se o důležité osvědčení v oblasti údržby drážních vozidel, které vyžaduje IV. železniční balíček pro všechna železniční vozidla.  Nově se tak vztahuje i na lokomotivy, ucelené jednotky, osobní vozy nebo speciální vozidla a traťové stroje.

9:55 / 26. října 2021
VUZ obdržel evropský certifikát ECM

„Získání certifikátu ECM je významná a pozitivní zpráva pro naše zákazníky, kteří využívají Zkušební okruh VUZ u Velimi. Jeho získáním jednoznačně deklarujeme, že námi využívané lokomotivy a měřící vozy jsou udržovány podle jasně nastavených a certifikovaných pravidel, která odpovídají současné evropské a české legislativě v drážní dopravě. Zákazníci využívající zkušební okruh mají už teď garanci, že i po 16. červnu 2022, od kdy je certifikace povinná, zajistíme všechny činnosti a provoz naší techniky bez omezení,“ říká Martin Bělčík, předseda představenstva a generální ředitel Výzkumného ústavu železničního.

Výzkumný ústav železniční provozuje několik lokomotiv a speciálních měřících vozů, které jsou používané na Zkušebním okruhu i na železniční síti Správy železnic při přípravě vozidel na zkoušky a při samotném testování nových lokomotiv, ucelených jednotek, osobních nebo nákladních vozů a další drážní techniky a infrastruktury.

Současná evropská legislativa předepisuje všem subjektům odpovědným za údržbu zavést systém údržby známý jako ECM, který je komplexním souborem vzájemně provázaných postupů a předpisů pro údržby drážních vozidel. Celý systém údržby je nutné certifikovat. V České republice provádí certifikaci výhradně Drážní úřad. Údržba v režimu ECM má stanoveny čtyři hlavní pilíře označené jako „funkce údržby“. Jedná se o funkci řízení, rozvoj údržby, řízení údržby vozidlového parku a provádění údržby. Každá z oblastí musí být podrobně popsána v interní dokumentaci, kterou se vlastní údržba musí řídit.

Autor: Jakub Cimburek (zdroj: ceskedrahy.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru