Otevřít menu
Doprava dnes
-

VUZ se podílí na výběru tratí pro vodíkové vlaky

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. se v rámci projektu Regionální vodíkové vlaky na českých železnicích podílí na výběru tratí vhodných pro provoz vodíkových vlaků v ČR. Cílem projektu je analýza českých železničních tratí a lokalizování oblastí, kde by vodíkové vlaky byly technickým, ekonomickým a environmentálním řešením oproti jiným technologiím.

7:45 / 11. února 2022
VUZ se podílí na výběru tratí pro vodíkové vlakyi

Foto: acri.cz

V rámci projektu bude provedena technicko-ekonomická analýza vybraných regionálních tratí a porovnání jednotlivých pohonů vlaků (nafta, baterie, vodík a hybrid). Výsledky umožní identifikovat preferované oblasti s příznivým technologickým, ekonomickým a environmentálním výsledkem pro nasazení vodíkových vlaků a nahradit budoucí vyřazené dieselové vlaky z provozu na neelektrifikované železnici.  Projekt je realizován v rámci programu Kappa pod vedením ÚJV ŘEŽ a za spolupráce dalších partnerů.

VUZ se podílí především na sběru dat a vyhodnocení dat pro výběr železničních tratí v ČR pro posouzení možnosti využití vodíkových vlaků. Jako organizace odpovědná za výběr tratí připravil návrh parametrů hodnotící matice pro výběr tratí a následně na základě vstupních parametrů byl připraven návrh celkem 16 železničních tratí České republice, u kterých lze přepokládat provoz pro vodíkový pohon. Přičemž v rámci návrhu byly také posouzeny varianty několika na sebe navazujících tratí, a to napříč různými kraji v rámci ČR.

Pro pilotní analýzu, kterou bude provádět norský partner SINTEF, byla vybrána trať Ústí nad Labem – Děčín – Česká Lípa – Liberec o délce 113 kilometrů, u které provede SINTEF pilotní posouzení technické a ekonomické vhodnosti vodíkových vlaků na této trati a následně budou podle výsledků této analýzy revidovány parametry výběru trati.

Publikoval: Bc. Filip Červinka (zdroj: acri.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru