Otevřít menu
Doprava dnes
-

VÚŽ výrazně snižuje svou uhlíkovou stopu

Výzkumný Ústav Železniční dokončil první etapu dekarbonizace své činnosti. V rámci této etapy byl zajištěn nákup 100 % elektrické energie pro účely nejenom vlastní spotřeby, ale i spotřeby energií pro realizaci zkoušek zákazníků společnosti. Od května letošního roku veškerá elektrická energie pochází z obnovitelných zdrojů.

11:43 / 20. září 2021
VÚŽ výrazně snižuje svou uhlíkovou stopu

Současně VÚŽ v letošním roce úspěšně dokončil již druhé měření svojí uhlíkové stopy prostřednictvím nezávislé odborné autority a podal žádost o ověření stavu dekarbonizace a přijímaných opatření prostřednictvím CDP score.

Vlastní měření uhlíkové stopy bylo opakovaně zaměřeno nejenom na emise způsobené vlastní činností, ale i na oblasti nepřímých emisí v rámci tzv. scope 3, kde právě zajištění dodávek elektrické energie z obnovitelných zdrojů výrazně snižuje celkové emise a je plně ve prospěch zákazníků VÚŽ.

Cílem VÚŽ je ověřitelným způsobem prokázat měření a snižování uhlíkové stopy a zařadit se k vedoucím společnostem v rámci EU, které svoji odpovědnost za ochranu životního prostředí berou vážně.

Generální ředitel VÚŹ Ing. Martin Bělčík k tomu uvedl: „Přechodem na zelenou energii a stálým měřením své uhlíkové stopy VÚŽ ukazuje svým zákazníkům, že otázky ochrany životního prostředí bere vážně. Stejně jako v našich odborných oblastech působení sledujeme a určujeme trendy, nemůžeme zůstat pozadu ani v této věci a čekat, až nám ji někdo nařídí. Naši zákazníci od nás odpovědné chování očekávají a my jsme povinni jejich očekávání naplnit.“

V rámci druhé etapy dekarbonizace je plánováno snížení spotřeby zejména v oblasti vytápění.

zpět na články

inzerce

nahoru