Otevřít menu
Doprava dnes
-

Výbor podpořil pravidelné audity bezpečnosti dálnic a silnic

Podmínky pro kontrolu bezpečnosti dálnic, silnic první třídy a dalších vybraných silnic se asi zpřísní. Vlastníci budou muset každých pět let zajistit posouzení rizik dopravních nehod na jednotlivých úsecích. U rizikových úseků pak budou následovat podrobné prohlídky s návrhy vyššího zabezpečení.

19:54 / 14. dubna 2022
 Výbor podpořil pravidelné audity bezpečnosti dálnic a silnici

Foto: Adam Mráček

Větší kontrola by měla fungovat také při projektování a stavbě dálnic a silnic. Příslušnou novelu zákona o pozemních komunikacích dnes podpořil sněmovní hospodářský výbor. Doporučil do ní vložit návrh, který umožní snáze přepravovat těžké a rozměrné pracovní stroje určené pro údržbu silnic a dálnic.

Vládní předloha počítá s tím, že pozemní komunikací podléhající posuzování bezpečnosti budou kromě komunikací zařazených do transevropské silniční sítě i veškeré dálnice a silnice první třídy vlastněné státem a dále úseky silnic druhé a třetí třídy ve vlastnictví krajů, pokud jsou zcela nebo jen zčásti financované z EU.

Pozměňovací návrh má umožnit přepravu takových pracovních strojů, jejichž rozměry nebo hmotnost překračují hodnoty stanovené zákonem. V současné době potřebují tyto stroje pro přepravu na speciálních vozidlech individuální povolení. Nově už by plošně mělo podmínky stanovit ministerstvo dopravy. Dopravcům by to mělo ulevit od administrativy spojené s podáváním žádostí o tato povolení.

První posouzení komunikací se má uskutečnit v roce 2024 a opakovat se má každých pět let. Česká strana zvolila tuto nejdelší možnou lhůtu, kterou umožňuje evropský předpis, a to kvůli náročnosti posouzení, uvádí důvodová zpráva. Posuzování se má zaměřit na rizika nehod a na závažnost jejich dopadů. Změny v zákoně by měly zlepšit identifikaci rizikových míst na dálnicích a silnicích. Jednotlivé úseky by měly být následně rozděleny na části s vysokou, střední nebo nízkou úrovní bezpečnosti. Ministerstvo dopravy bude vést jejich souhrnný seznam. U rizikových úseků budou muset úřady provést podrobné prohlídky a podle nich nastavit opatření ke zvýšení bezpečnosti.

Publikoval: Bc. Karel Geba (Zdroj: ČTK)

zpět na články

inzerce

nahoru