Otevřít menu
Doprava dnes
-

Výbor SFDI schválil pravidla k poskytování příspěvků pro rok 2024. K dispozici je 1,6 miliardy Kč

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na svém pátečním jednání schválil pravidla pro poskytování příspěvků například na výstavbu a rekonstrukce městské nebo obecní dopravní infrastruktury pro rok 2024 případně 2025. V rozpočtu fondu pro rok 2024 je na financování bezpečných chodníků, přechodů či cyklostezek vyčleněno více než 1,6 mld. Kč.

10:11 / 2. května 2024
Výbor SFDI schválil pravidla k poskytování příspěvků pro rok 2024. K dispozici je 1,6 miliardy Kči

Foto: mdcr.cz

„Podporou těchto projektů chceme pomoci budovat bezpečnou a užitečnou dopravní infrastrukturu pro všechny účastníky silničního provozu tam, kde to lidé v každodenním životě nejvíc potřebují. Typicky jde o cyklostezky, chodníky, lávky či zvýšení bezpečnosti kritických míst,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

O příspěvek z rozpočtu SFDI, který činí nejčastěji 85 %, v některých případech až 100 % uznatelných nákladů akce, tak mohou požádat města a obce, svazky obcí, kraje, ale také například vlastníci letišť. Tímto způsobem se mohou financovat stavby a rekonstrukce chodníků, přechodů pro chodce vč. nasvětlení nebo světelné signalizace, zastávek autobusů a autobusových zálivů, podchodů, lávek a mostů v místech křížení s nadřazenou infrastrukturou, opravy, výstavba a rekonstrukce cyklistických stezek a zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. 

Dále bude v rámci schválených pravidel financováno odstraňování nehodových lokalit na silnicích II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a také vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy.
 
Pro období let 2023 a 2024 fond v rámci předchozího schvalování výzev již na podzim loňského roku podpořil 76 projektů krajů i obcí ze všech částí republiky v celkové výši téměř 796 milionů korun. Největší podíl z celkového objemu tvořily příspěvky zaměřené na výstavbu a rekonstrukce cyklistických stezek i zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. „Z rozpočtu SFDI jsme teď již podpořili výstavbu více než 43 kilometrů těchto komunikací pro rozvíjející se cyklodopravu. Síť od silnic oddělených bezpečných stezek se tak zase o něco rozšíří,“ zdůrazňuje ministr Kupka. V únoru 2024 byly schváleny příspěvky zejména na bezbariérové chodníky pro 206 akcí v celkovém objemu cca 1 055 mil. Kč.

Autor: Lucie Sogelová (zdroj: mdcr.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru