Otevřít menu
Doprava dnes
-

Vyšší kapacitu mobilního provozu, lepší kvalitu a rychlost datových přenosů umožní na železnici signál 5G vyšší úrovně

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo v rámci Národního plánu obnovy dne 21. července 2022 veřejnou konzultaci k připravované Výzvě na podporu dokrytí železničních koridorů signálem 5G vyšší úrovně, které bude spolufinancováno z prostředků EU. Po vyhodnocení veřejné konzultace by mělo dojít do konce roku 2022 k vypsání vlastní dotační výzvy.

17:09 / 28. července 2022
Vyšší kapacitu mobilního provozu, lepší kvalitu a rychlost datových přenosů umožní na železnici signál 5G vyšší úrovněi

Foto: pixabay.com

Dokrývání železničních koridorů signálem 5G vyšší úrovně bylo zařazeno do Národního plánu obnovy. Provádí se nad rámec rozvojových kritérii podmínek aukce kmitočtů sítě 5G. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) a s Asociací provozovatelů mobilních sítí (APMS) dohodlo postup realizace tohoto záměru. 

Větší objemy dat, vyšší rychlost

Dokrytí se ve skutečnosti provede „zahuštěním stávajících“ základnových stanic, které pokrývají železniční koridory signálem 5G. Jedná o základnové stanice, které musí mobilní operátoři vybudovat a zprovoznit v souladu s rozvojovými kritérii podmínek aukce kmitočtů sítě 5G.

Podle informací MPO se v praktickém životě ukázalo a rovněž zahraniční zkušenosti potvrdily, že stanovená úroveň signálu (tj. -114 dBm) je nedostatečná. Proto bylo rozhodnuto, že železniční koridory budou „dokryty“ signálem 5G vyšší úrovně  (-93 dBm). Ten je oproti předcházejícímu systému 4G (LTE) specifický tím, že přenáší větší objemy dat vyššími rychlostmi, což se začalo projevovat zejména v handoveru (při předávání vytvořeného spojení mezi základnovými stanicemi).

Dokrytím koridorů bude tedy zajištěn kvalitnější handover, a to zejména pro vlaky jedoucí vyšší rychlostí. Navýšením kapacity mobilního provozu se navíc zlepší kvalita a rychlost datových přenosů.

Na dokrytých úsecích železničních koridorů signálem 5G vyšší úrovně budou virtuálně vytvořeny dvě oddělené mobilní sítě

Veřejná mobilní síť pro potřeby cestujících

V tomto případě bude umožněno všem stávajícím mobilním operátorům poskytovat své mobilní služby.

Do 300 železničních vozů budou v režii Českých drah instalovány opakovače signálu 5G, protože moderní železniční vozidla (zejména Pendolina nebo Rail Jet) představují tzv. Faradayovou klec, kdy stěny těchto vozidel výrazně tlumí elektromagnetický signál.

Neveřejná mobilní síť pro potřeby provozovatele dráhy a železničních dopravců

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový prvek na železničních koridorech byla také do Národního plánu obnovy zahrnuta možnost instalace systému C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems), který bude využíván pro potřeby testování. Tyto dopravní systémy využívající bezdrátové technologie zajišťují větší bezpečnost a efektivitu v dopravní síti.

Základnové stanice vybudované z veřejných zdrojů, bude možné použit rovněž pro zabezpečovací systémy GSM-R nebo pro připravovaný systém FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) umožňující digitalizaci železniční dopravy.

Správa železnic vybuduje potřebnou infrastrukturu podél tratí

Na dokrytí železničních koridorů signálem 5G vyšší úrovně též velmi aktivně spolupracuje Správa železnic (SŽ).  „Pokrytí koridorů signálem je věcí vícero subjektů, které musí konat souběžně a v plné součinnosti. České dráhy musí vybavit vozidla opakovači, veřejní operátoři vybudovat část infrastruktury a Správa železnic bude také podél dráhy budovat potřebnou infrastrukturu,“ uvedla na dotaz pro dpravadnes.cz tisková mluvčí SŽ Radka Pistoriusová.

Role Správy železnic a operátorů je velmi podobná. Jedná se o výstavbu stožárů BTS určených například pro nesení antén mobilních operátorů GSM, GSM-R, LTE, MW, meteoradarů, reklamních poutačů atd. „Prozatím si potřebu cca 200 nových BTS mezi sebe rozdělí operátoři a Správa železnic. Přímo u kolejí budeme budovat BTS my, v širším okolí dráhy pak operátor,“ informovala mluvčí SŽ.  S výstavbou BTS  souvisí také dovedení ke stožárům potřebné internetové konektivity a elektrickou přípojku.

Financování

Z veřejných zdrojů bude spolufinancována výstavba pasivních částí sítě 5G, tj. výstavba věží či stožárů pro základnové stanice a jejich připojení pomocí optických kabelů, zajištění napájení elektrickým proudem, výstavba kontejnerů pro technologii atd.

Z prostředků žadatelů o dotaci budou financovány aktivní části sítě 5G  (rádiové vysílače, aktivní anténní systémy apod.).

Celá aktivita dokrytí koridorů představuje investičně a organizačně náročný záměr. Pomocí Národního plánu obnovy se předpokládá, že do konce roku 2025 budou dokryty jen následující úseky železničních koridorů: Praha – Česká Třebová – Olomouc a Česká Třebová – Brno (vše v celkové částce přibližně 350 miliónů korun).

Na dokrytí zbývajících úseků železničních koridorů hledá státní správa další finanční prostředky. Termín dokrytí zatím nebyl stanoven.

O poskytnutí podpory z veřejných zdrojů bylo také v současné době zahájeno projednávání podmínek s Evropskou komisi.

Stav realizace dokrývání železničních koridorů signálem 5G vyšší úrovně

Do 11. září 2022 probíhá veřejná konzultace, v rámci níž jsou publikovány navrhnuté intervenční oblasti na železničních koridorech, kde budou vybudovány „zahušťovací“ základnové stanice, případně vyzařovací kabely pro pokrytí některých tunelů, pro jejichž instalaci musí SŽ vytvořit potřebné specifikace.

„Po vyhodnocení veřejné konzultace by mělo dojít do konce roku 2022 k vypsání vlastní dotační výzvy. Pro každého z participujících členů bude připravena samostatná výzva. Prozatím je v dané kapitole přibližně 1 mld. Kč, avšak i tato suma se může po veřejné konzultaci ještě měnit. Realizace se předpokládá do pololetí roku 2025,“ uzavřela Radka Pistoriusová.

Záměr pokrývání železničních koridorů signálem sítí 5G s vyšší úrovní signálu spočívá ve využití infrastruktury 5G mobilních sítí jako důležitého prostředku pro rozvoj inteligentních dopravních systémů, autonomní mobility, digitalizace železničního provozu v oblasti řízení a zabezpečení. Nedílnou součást samozřejmě představuje  poskytování nepřerušovaných vysokorychlostních mobilních datových služeb pro cestující a zajištění bezproblémové komunikace bezpečnostních a záchranných složek.

 

Autor: Dagmar Lánská (s poskytnutím informací od MPO a SŽ)

zpět na články

inzerce

nahoru