Otevřít menu
Doprava dnes
-

Výstavba nadjezdu, který nahradí přejezd ve Velké Chuchli, se blíží

Několikaleté čekání na mimoúrovňové křížení železniční trati v centru Velké Chuchle se blíží ke zdárnému konci. Správa železnic vypsala v těchto dnech veřejnou zakázku na zhotovitele silničního nadjezdu, její předpokládaná hodnota je 475 milionů korun. Stavba začne výstavbou nadjezdu ze Starochuchelské do Mezichuchelské ulice.

18:55 / 29. prosince 2023
Výstavba nadjezdu, který nahradí přejezd ve Velké Chuchli, se blížíi

Foto: SŽ

Hlavním účelem stavby je odstranění čtyřkolejného železničního přejezdu, který se nachází ve frekventované Starochuchelské ulici. Ta spojuje podstatnou část Velké Chuchle s důležitými dopravními tepnami. Vysoká intenzita železničního provozu má za následek časté čekání vozidel před sklopenými závorami, což způsobuje zhoršenou plynulost silničního provozu a narušuje kvalitu života ve stávající obytné zástavbě. 

V první etapě prací dojde k výstavbě silničního nadjezdu. Povede ze Starochuchelské ulice přes koryto potoka Vrutice po nově zrekonstruované ulici Nad Drahou, která bude na straně železnice podepřena novou opěrnou zdí. Zhruba v místě křížení ulice Na Mrázovce s ulicí Nad Drahou mimoúrovňově překročí železniční trať a vyústí v Mezichuchelské ulici. Nadjezd bude doplněn po jedné straně chodníkem pro pěší. Podoba osvětlení v celé délce nadjezdu, dále zábradlí a protihlukových stěn bude výsledkem architektonického řešení.

Po realizaci silničního nadjezdu dojde ke zrušení železničního přejezdu, v jeho stávající poloze vznikne nový podchod pro pěší. Ten zajistí bezpečný, bezbariérový průchod pod tratí a propojí obě části Velké Chuchle. Východy z něj se vybudují ve Starochuchelské, Dostihové a Radotínské ulici, čímž dojde i k přímému napojení na novou železniční zastávku Praha-Velká Chuchle. Prostor podchodu, výstupy, osvětlení a informační systém jsou opět předmětem architektonického návrhu.

Autor: Lucie Sogelová (zdroj: TZ SŽ)

Výstavba nadjezdu, který nahradí přejezd ve Velké Chuchli, se blíží Foto: SŽ.
zpět na články

inzerce

nahoru