Otevřít menu
Doprava dnes
-

Významná stavební akce pro Zlín odstartovala!

Město Zlín se začátkem listopadu pustilo do jedné z nejvýznamnějších investičních akcí v dopravě za poslední roky. Poté, co proběhlo předání staveniště, mohlo město Zlín začít budovat strategickou dopravní stavbu Silničního napojení průmyslové zóny Zlín – východ a parkoviště P+R Zlín – Příluky, jehož slavnostní zahájení se uskutečnilo 8. listopadu 2021.

8:05 / 11. listopadu 2021
Významná stavební akce pro Zlín odstartovala!i

Foto: zlin.eu

„Jde o investici ve výši okolo 288 milionů korun. Povolit takovou stavbu a získat potřebné zdroje nebylo vůbec jednoduché, ale jsem rád, že se nám to nakonec podařilo,“ oddechl si radní za oblast dopravy, Michal Čížek. Akce, částečně financovaná z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic a fondů Evropské unie ve výši 190 milionů, tedy 65 % z celkového rozpočtu, zajistí větší komfort řidičů i obyvatel místní části Příluky.

„V plánu je vybudování přestupního terminálů skládajícího se ze zastávek MHD, zastávky meziměstské autobusové dopravy a zastávky vlaku. Dále bude nové silniční napojení řešit silniční mimoúrovňové křížení přes železniční trať, opravy navazujících komunikací, stavbu nové okružní křižovatky a záchytných parkovišť pro automobily i kola P+R a B+R.“ řekl radní pro dopravu Michal Čížek.

U pojmů P+R a B+R se jedná o záchytná parkoviště, která nabízí například takové výhody jako je možnost ponechat zde auto po celý den a přepravit se dále pomocí MHD, vlaku nebo autobusu a neřešit problematiku parkování v centru města. Také se zde naskýtá příležitost nechat na parkovištích své vozidlo při výletu do přírody nebo možnosti komfortního parkování při zápasech FK Příluky. Kapacita tohoto parkoviště nebude nijak závratná. Jedná se přibližně o 130 - 140 míst, a to z důvodu vlastnictví pozemků, kterými je město limitováno. Současně se zde promítají i zájmy jiných subjektů.

Stávající most bude po dokončení nového přemostění odstraněn a nahrazen novou lávkou pro pěší, cyklisty a vozidla IZS. „V neposlední řadě dojde k propojení páteřní cyklotrasy. Cílem stavby je přímé napojení průmyslové zóny mimo zastavěné území za účelem zkvalitnění dopravní dostupnosti a odlehčení obytné zástavby místním částem Příluky a Lužkovice,“ připomněl Michal Čížek.

„Jedná se o nejnákladnější dopravní stavbu města Zlína od roku 1990. Jsem velmi rád, že se nám daří realizovat velké dopravní stavby, které jsou ve Zlíně potřeba. Pracuje se i na dalších dopravních projektech, jako jsou pravobřežní komunikace nebo narovnání křižovatky na Březnické ulici. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat Odboru dopravy magistrátu města Zlína za jejich výbornou práci,“ zakončil primátor Zlína, Jiří Korec.

zpět na články

inzerce

nahoru