Otevřít menu
Doprava dnes
-

Vyzpovídali jsme Martina Švehlíka ze Správy železnic! Jaké nové poznatky si ohledně VRT přinesl z IRFC 2022?

Na začátku října 2022 se uskutečnila mezinárodní železniční konference International Rail Forum and Conference 2022. Na ní nechyběl ani Martin Švehlík ze Správy železnic, který je ředitelem odboru přípravy VRT na úseku modernizace dráhy. My jsme ho ohledně této akce vyzpovídali. Jaké poznatky si Martin Švehlík odnesl?

18:01 / 20. října 2022
Vyzpovídali jsme Martina Švehlíka ze Správy železnic! Jaké nové poznatky si ohledně VRT přinesl z IRFC 2022?i

Foto: Martin Švehlík ze Správy železnic s japonským protějškem. Zdroj fotky: OLTIS GROUP.

Ministerstvo dopravy hraje ve výstavbě VRT naprosto klíčovou roli

Plány pro vývoj vysokorychlostních tratí (VRT) jsou do roku 2030 určeny. Mohou se přípravy a výstavba zpomalit kvůli aktuální situaci ve světě a obecnému zdražování? Dojde k nějakým úpravám plánů?

Současné události nemají v tuto chvíli přímý dopad na přípravu VRT. Zakázky stále soutěžíme pod předpokládanou hodnotou a k revizi plánů na budoucí vysokorychlostní železniční síť nedochází. Stále platí, že jsme v přípravě nejdále v historii a v tomto trendu budeme nadále pokračovat. Už v příštím roce chceme pro některé úseky zahájit územní řízení.

Velkou roli ve výstavbě VRT hraje i Ministerstvo dopravy ČR. Jak probíhá spolupráce s nejdůležitější institucí v dopravním sektoru? Snaží se MDČR napomoci k urychlení výstavby VRT.

Ministerstvo dopravy hraje ve výstavbě VRT naprosto klíčovou roli. Spolupráce a komunikace zde probíhá velmi intenzivně, role resortu a Správy železnic se navzájem doplňují. Tématem diskuzí je v současnosti například podoba legislativy k urychlení realizace VRT.

Na IRFC 2022 byli také zástupci ze zahraničních drážních společností, kde VRT fungují. Získal jste od nich nějaké nové poznatky týkající se výstavby či fungování VRT?

S manažery železničních infrastruktur jsme v úzkém a pravidelném kontaktu. České vysokorychlostní tratě vznikají na základě osvědčeného francouzského konceptu TGV/LGV, takže naším přirozeným partnerem jsou samozřejmě francouzské státní dráhy SNCF. Intenzivní spolupráce probíhá také s kolegy z DB, se kterými připravujeme přeshraniční úsek ramene RS 4 Praha – Ústí nad Labem – Drážďany. V neposlední řadě komunikujeme s polskou společností CPK, která má přípravu vysokorychlostní sítě u našich severních sousedů na starosti, a také například s rakouskými ÖBB.

Mezinárodní spolupráce přispívá k rozvoji společných témat k diskuzi. Velmi inspirativní byl pro nás zástupce z Japonska a tento kontakt bychom chtěli dále rozvíjet. 

Rozdíl je především v tom, že vysokorychlostní tratě jsou na západ od nás již desítky let v plném provozu

Jak se Vám líbí japonský model VRT, který byl na IRFC prezentován? V čem je jiný než ty evropské? Na čem Japonci mají VRT postavenou? A jaké přínosy tyto pohledy dodaly vám?

Historie japonských vysokorychlostních železnic sahají do roku 1964, kdy byla zprovozněna první trať mezi Tokiem a Ósakou. Zkušenosti kolegů s přípravou, výstavbou a provozem tratí jsou tedy velké. Od koncepce evropské se japonské železnice odlišují především intenzitou provozu, protože tamní VRT jsou s jistou nadsázkou v podstatě velkokapacitním metrem. Počty přepravených cestujících jsou tak na vyšší úrovni. Možnosti spolupráce s japonskými partnery si velmi vážíme. Umožní nám na přípravu VRT pohlížet z jiné perspektivy a nepochybně nám rozšíří obzory o další poznatky.

V čem jsou v zahraničí na železnicích dále než my?

Rozdíl je především v tom, že vysokorychlostní tratě jsou na západ od nás již desítky let v plném provozu. Jádro koncepčního řešení je sice ve Francii, nicméně Německo i Rakousko jsou velkou inspirací a diskuze s kolegy z těchto zemí jsou přínosné. S německou stranou spolupracujeme na přípravě Krušnohorského tunelu, s Rakouskem máme intenzivní spolupráci a některá jejich řešení můžeme použít také u nás. Správa železnic s ÖBB pracuje také na důležitém projektu modernizace spojení České Budějovice – Linec.

Autor: Karel Geba

zpět na články

inzerce

nahoru