Otevřít menu
Doprava dnes
-

Vznikne pracovní skupina k plavebnímu stupni Děčín

V souvislosti s plánovanou stavbou plavebního stupně Děčín bude pracovní skupina projednávat a řešit kompenzační opatření, která mají zlepšit podmínky především pro nákladní vodní dopravu na dolním Labi. Na vzniku této skupiny se dohodli ministryně životního prostředí Anna Hubáčková a ministr dopravy Martin Kupka.

7:12 / 22. srpna 2022
Vznikne pracovní skupina k plavebnímu stupni Děčíni

Foto: mdcr.cz

Projekt Plavební stupeň Děčín je dle mého názoru realistickým, ekologicky obhajitelným projektem, jehož význam spočívá nejen v možnosti přemístit část nákladní dopravy na vodu, ale i ve významném zlepšení parametrů této dopravní cesty, po které tak budeme v budoucnu moci dopravovat do České republiky ropu, zkapalněný plyn, ale třeba i velké součástky pro rozšiřování jaderných elektráren,“ uvedl na svém twitterovém účtu ministr dopravy Martin Kupka.

Do konce října letošního roku chce vedení obou ministerstev detailněji prodiskutovat analýzu Technologické agentury České republiky (TAČR). Výsledky její studie potvrdily, že kompenzační opatření za ztrátu bahnité náplavy (stanoviště č. 3270) při výstavbě plavebního stupně Děčín jsou proveditelná.

Závěry analýzy TAČR ministr dopravy přivítal: „Konečně máme v rukou opravdu vědecké ověření týmem vědců různého zaměření, které dokazuje, že kompenzace jsou možné. V rámci studie byl též prováděn průzkum zahraničních projektů, které v rámci EU prokazatelně vedly k vytvoření nebo rozšíření stanoviště 3270, což jen ukazuje, že předchozí závěry o nemožnosti kompenzačních opatření nebyly objektivní. Podobný příklad máme i z České republiky, kde byl realizován komplex experimentálních balvanitých výhonů v úseku labského kaňonu pod plánovaným profilem záměru Plavební stupeň Děčín. Díky tomu se zde v posledních letech rozvíjí prokazatelně kvalitní bylinné společenstvo stanoviště 3270,“ řekl.

Na diskuze následně naváže proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí, takzvaná EIA. Environmental Impact Assessment (EIA) tvoří významnou součást povolovacích procesů u záměrů, u nichž je předpoklad, že budou mít negativní vlivy na životní prostředí. Zavazující stanovisko EIA má potom pro investora zásadní význam.

Plavební stupeň Děčín představuje nejdůležitější stavbu labské vodní cesty k jejímu plnému a zejména ekonomickému plavebnímu využití. Pro mezinárodní obchod ČR je labský dopravní koridor klíčový; železniční a silniční doprava je v těchto místech již nyní na hranici své efektivní kapacity. Dosažitelnost děčínských přístavů a překladišť včetně loděnice v Děčíně – Křešicích je pro lodní dopravu značně ovlivněna rozkolísaností průtoků vody na Labi, a to hlavně dlouhými obdobími sucha, kdy dochází k zastavení plavby.

Publikovala: Dagmar Lánská (zdroj: mdcr.cz, www.rvccr.cz, www.mzp.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru