Otevřít menu
Doprava dnes
-

Z českého nebe a leteckých map zmizely letové tratě

Věděli jste, že na konci února letošní roku byl završen projekt realizace létání po volných tratích tzv. Free Route Airspace (FRA), který v českých podmínkách nese označení FRACZECH?! 

23:12 / 22. září 2021
Z českého nebe a leteckých map zmizely letové tratě

Podnik tak využil aktuálního propadu letového provozu v souvislost s pandemií COVID - 19 k dokončení a zavedení tohoto významného provozního projektu, který usnadní návrat k normálnímu vývoji při potenciálu dalšího zvyšování efektivity poskytování letových provozních služeb.

Zjednodušeně řečeno po mnoha letech z obrazovek řídících letového provozu i leteckých map zmizí typické „čáry“, tedy letové tratě, a to nad letovou hladinou FL 95 (přibližně 3 kilometry). Ve FRACZECH mohou uživatelé vzdušného prostoru plánovat lety po tzv. volných tratích mezi vybraným vstupním a určeným výstupním bodem, na rozdíl od dosavadní pevně definované struktury letových tratí. 

Hlavním přínosem FRACZECH je možnost pružnější a rychlejší reakce na změny v provozních tocích a požadavky leteckých provozovatelů. Tato změna přinesla větší variabilitu plánování a v některých případech i napřimování trajektorie. Letový plán také lépe odpovídá skutečně proletěné trajektorii.

Realizovaná změna přináší prostředek, jak rychleji reagovat na změny v poptávce našich uživatelů a napomáhá k udržení atraktivity našeho vzdušného prostoru, což je v časech výrazného poklesu objemu letecké dopravy, kdy se každé přelétávající letadlo počítá, klíčové.

Z evropské legislativy vyplývá povinnost zavést FRA jako nezbytnou podmínku pro integraci do nadnárodního FRA prostoru, který uvedené přínosy výrazně znásobí. Výrazně se tak napřímí tok letového provozu nad Evropou.

Autor: Filip Červinka

Z českého nebe a leteckých map zmizely letové tratě . Z českého nebe a leteckých map zmizely letové tratě .
zpět na články

inzerce

nahoru