Otevřít menu
Doprava dnes
-

Za oponou: jak probíhá organizace údržby dálnic?

V období prudkého rozvoje silniční dopravy se neustále zvyšují požadavky na kvalitní silnice, dálnice, mosty a tunely tuzemského provozu. Zvýšená pozornost je věnována systematickému ověřování stavu vozovek a operativnímu odstraňování zjištěných závad v rámci možností daných státním rozpočtem.

18:22 / 20. června 2023
Za oponou: jak probíhá organizace údržby dálnic?i

Foto: ŘSD

Pro objektivní posouzení stavu povrchu vozovek se ročně provádí měření na cca 6500 kilometrech dopravně nejvýznamnějších komunikací.

Údržba dálnic je přímo zajišťována ŘSD ČR prostřednictvím středisek správy a údržby dálnic (SSÚD), která vykonávají správu a údržbu svěřeného úseku komunikace, současně také zajišťují výkon letní či zimní údržby. SSÚD dále zabezpečují informační službu o sjízdnosti dálnice, dbají na bezpečnost dálniční dopravy, předkládají návrhy na její zlepšení a účastní se projednávání stavu s dálniční policií.

Práci střediska lze stručně rozdělit na činnosti „letní“ (od dubna do října) a „zimní“ (listopad až březen). Letními pracemi jsou především opravy vozovek, mostů, dopravních značek nebo odvodnění, dále také nátěry ocelových konstrukcí, sekání trávy, čistění a úklid odpočívek, drobné zemní práce, impregnace betonových vozovek, zřizování vodorovného značení, čištění kanalizace atd. Zimní období je charakteristické zvláštním nepřetržitým provozem, který zajišťuje pohotové odklízení sněhu a ledu. Pro tyto práce jsou používány speciální mechanismy doplněné chemickými materiály. Pro zvolení správného postupu zimní údržby jsou využívány meteorologické služby.

Kromě dvou časově oddělených činností vykonávají střediska správy a údržby dálnic i práce, které nejsou závislé na ročním období. Mezi celoroční úkoly patří například odtah nepojízdných vozidel, výpomoc při odstraňování následků dopravních nehod, součinnost při ekologických haváriích, zřizování dočasného značení, součinnost při dopravním průzkumu apod. Souběžně probíhají i práce uvnitř střediska (např. opravy strojů, údržba dopravních značek, světel, stojanů atd.).

Autor: Petr Dejnožka (zdroj: ŘSD)

Za oponou: jak probíhá organizace údržby dálnic? Foto: ŘSD. Za oponou: jak probíhá organizace údržby dálnic? Foto: ŘSD. Za oponou: jak probíhá organizace údržby dálnic? Foto: ŘSD. Za oponou: jak probíhá organizace údržby dálnic? Foto: ŘSD.
zpět na články

inzerce

nahoru