Otevřít menu
Doprava dnes
-

Začal se stavět Dvorecký most v Praze! Slavnostně výstavbu odstartovali zástupci města

Slavnostní zahájení stavby Dvoreckého mostu se uskutečnilo v úterý 13. září 2022 ve Žlutých lázních. Výstavbu slavnostně započali zástupci města, jako je například primátor Prahy Zdeněk Hřib, náměstek primátora Prahy pro dopravu Adam Scheinherr a nechyběl ani Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

22:41 / 14. září 2022
Začal se stavět Dvorecký most v Praze! Slavnostně výstavbu odstartovali zástupci městai

Foto: Slavnostní zahájení výstavby Dvoreckého mostu ve Žlutých lázních. Zdroj fotky: Facebook Adama Scheinherra.

Cílem stavby je zlepšit propojení města na obou březích Vltavy v jižní části města

Prahu 4 a 5 spojí nový Dvorecký most, který tak přes Vltavu propojí Podolí a Zlíchov. Cílem stavby je zlepšit propojení města na obou březích Vltavy v jižní části města. Potřeba výstavby mostu je dána současným chybějícím tramvajovým, pěším a cyklistickým propojením smíchovského a podolského břehu Vltavy. Veškeré práce bude zaštitovat sdružení Metrostav TBR Firesta Strabag – Dvorecký most. Tento devatenáctý pražský most přes Vltavu bude stát zhruba 1,075 miliardy korun a práce potrvají skoro 3 roky. Most bude sloužit jak městské hromadné dopravě (MHD), tak chodcům a cyklistům. Objekt by měl také přispět ke zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajovými a autobusovými linkami v dopravních uzlech (Lihovar a Dvorce) a ke zvýšení spolehlivosti a rychlosti veřejné dopravy.

Dvorecký most bude základním kamenem takzvané jižní tramvajové tangenty, která propojí tramvajové tratě vedoucí od Barrandova a Modřan. Zlepší se přestupní vazby mezi dopravními uzly Lihovar a Dvorce. Převedeme také část autobusových linek z Barrandovského mostu. Zlepšíme tím průjezd autobusů mezi Novodvorskou, Pankrácí a Smíchovem. Praha zažívá, co nezažila desítky let. Brzy budeme mít rozestavěné dva úplně nové mosty – Štvanickou lávku a Dvorecký most. Nestavíme „jen“ mosty. Stavíme tramvajové tratě. Budujeme metro D. Myslíme i na budoucnost a prověřujeme metro O,řekl již dříve o mostu náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

„Dvorecký most konečně propojí opačné břehy Vltavy mezi Podolím a Zlíchovem. Pro pražskou MHD je most jednou z nejzásadnějších staveb. V jižní části města se spojí významné tramvajové trati vedoucí od Barrandova a Modřan a zlepší se tak i přestupní vazby mezi dopravními uzly Lihovar a Dvorce. Most, který je určen pro MHD, cyklisty a chodce, bude moci v případě nutnosti využívat  například i záchranná služba. Je dobrou zprávou, že na výstavbu mostu by mohla přispět i Evropská unie, a to až 500 milionů korun,“ řekl na slavnostním zahájení Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Projekt počítá s tím, že východní část mostu bude u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice. „Poslední most přes Vltavu byl otevřen v roce 2014. Po osmi letech jsme odstartovali další spojnici přes řeku mezi Prahou 4 a 5 a plníme tak historický dluh. Věřím, že v příštím volebním období se podaří opravit Libeňský most a zahájit alespoň jeden další na severu Prahy. V tuto chvíli se také rodí ve spolupráci s Prahou finální řešení budoucnosti železničního mostu, který už dlouho dosluhuje,“ uvedl první náměstek primátora Petr Hlaváček.

Most mezi Prahou 4 a 5 je jedna z nejdůležitějších investic pro pražskou MHD

Stavba je koordinována s rekonstrukcí Barrandovského mostu, která je rozložena do etap, aby mohly být na nově vzniklý most plynule převedeny plánované autobusové linky.

„Dnes jsme začali v Praze stavět Dvorecký most, který je devatenáctým propojením břehů Vltavy. Dvorecký most si připisuje také čtvrté stavební povolení na mosty přes Vltavu, které jsme s Praha Sobě získali během jednoho volebního období. Praha naposledy otevřela Trojský most v roce 2014. Byl to poslední velký most přes Vltavu, který v roce 2006 získal stavební povolení a začal se stavět až o čtyři roky později. My jsme u Dvoreckého mostu získali stavební povolení v roce 2022 a ten samý rok začínáme stavět. Praha se konečně začala rozvíjet – svědčí o tom postavěná Trojská lávka, rozestavěná Štvanická lávka a probíhající rekonstrukce Barrandovského mostu,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

„Most mezi Prahou 4 a 5 je jedna z nejdůležitějších investic pro pražskou MHD v následujících letech. Je základním kamenem takzvané jižní tramvajové tangenty, která propojí tramvajové tratě vedoucí od Barrandova a Modřan. Zlepší se přestupní vazby mezi dopravními uzly Lihovar a Dvorce. Po mostě budou jezdit dvě tramvajové linky a čtyři autobusové. Odhadujeme, že Dvorecký most v budoucnu denně poslouží 50 tisícům uživatelů napříč druhy dopravy a výrazně se zjednoduší cestování mezi oběma břehy řeky. Například autobusová linka 118 díky odklonění z Barrandovského mostu ušetří Pražanům pět minut cesty,“ dodal náměstek Adam Scheinherr.

Přes nový Dvorecký most nebudou jezdit auta

Přes nový Dvorecký most nebudou jezdit auta, což bylo jasné již v roce 2009. Jeho délka bude 361 metrů a šířka 16 metrů. Projekt výstavby Dvoreckého mostu je mimo jiné zařazen mezi nejvyšší priority hlavního města jak v Plánu udržitelné mobility, tak ve Strategii rozvoje tramvajových tratí.

„Když jsme před čtyřmi roky nastoupili na magistrát, nebyla rozjetá jediná miliardová investice do rozvoje Prahy. Nyní máme rozjeté stavby za 20 miliard a připravené za dalších 30 miliard korun. Jednou z nich je právě zahájený Dvorecký most a já jsem rád, že pražské finance jsou v tak dobré kondici, že můžeme jeho stavbu navzdory složité době bez obav započít,“ prozradil Pavel Vyhnánek, náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu.

Na obou březích Vltavy vznikne řada doplňujících objektů. Na Zlíchovské straně to bude velká nájezdová ocelová rampa pro cyklisty, krásná schodiště včleněná do terénu a v opěře mostu bude objekt informačního centra PID s kavárnou pro návštěvníky. Na straně Podolí u Žlutých lázní se počítá s velkou sportovní arénou a zázemím pro údržbu mostu a okolí. „Z prostorů pod mosty se v minulosti dřív nebo později stávala nevábná zákoutí. To nyní v Praze postupně měníme a v případě Dvoreckého mostu tu ve spolupráci s Kryštofem Kinterou rovnou vybudujeme příjemné místo s říční atmosférou pro setkávání, sport i kulturu,“ řekla radní hl. m. Prahy Hana Třeštíková.

Návrh mostu z bílého betonu odkazuje ke kubismu a brutalismu. Autoři z Atelieru 6 a Tubes se inspirovali Františkem Menclem, mimo jiné autorem Libeňského mostu.

Jak náročné budou práce na Dvoreckém mostu?

„Už samotné založení mostu v obrovských jímkách ve Vltavě bude náročné, protože budeme pracovat v podmínkách složité geologie. Vltavou v těchto místech prochází řada tektonických poruch, které velice ztíží hlubinné založení na pilotách,“ zmínil vedoucí stavebního projektu Petr Koukolík. Kromě toho musí stavbaři dodržovat náročné architektonické zadání.

Délka mostu bude dosahovat 361 metrů a rozpětí polí se bude pohybovat od 30 do 87 metrů. Stav mostu budou zabezpečovat moderní technologie. „Uvnitř mostu jsou navržené tři komory, ve kterých bude na ocelové dráze pod stropem jezdit kamerový vozík s vysokou rozlišovací schopností. Ten bude veškerá data stavu mostu posílat do počítače v centru údržby v opěře,“ prozradil Petr Koukolík.

Stavební práce se dělí do 5 až 6 etap. První etapa bude zajišťovat přeložky inženýrských sítí, zřízení přístupů na stavbu a ploch pro zařízení staveniště, demolici pozemních objektů a další terénní úpravy. Ve druhé části výstavby budou založeny pilíře, opěry a cyklolávka. Ve třetí a čtvrté etapě se budou betonovat jednotlivá pole mostu. V páté etapě se pak dokončí betonáž nosné konstrukce.

Jaké byly reakce zhotovitelů? Realizace stavby bude velkou výzvou

„Jsme rádi, že můžeme být u tohoto významného pražského dopravního projektu. Jako většina staveb na frekventovaných místech metropole bude i tato extrémně náročná na logistiku. Výzvu představuje i unikátní design mostu, který prověří naše technologické schopnosti,“ uvedl Aleš Gothard, předseda představenstva společnosti TBR Metrostav a.s.

„Realizace této mostní stavby bude ze stavebně-technologického hlediska pro realizační tým našeho sdružení velkou výzvou, neboť bude třeba naplnit odvážnou vizi architektů. Konkrétně to znamená provést betonáže z bílého betonu a zhmotnit kubistickou geometrii nosné konstrukce,“ popsal Ondřej Novák, předseda představenstva STRABAG a.s.

„Pro nás je tato zakázka první velkou příležitostí takového rozsahu prováděnou pro hlavní město Prahu, a to i přesto, že máme za sebou již podobně rozsáhlé stavby pro jiné investory. Pevně věříme, že budeme opravdu důstojnými partnery našim kolegům ve sdružení a že zúročíme naše dlouholeté zkušenosti s technicky náročnými stavbami,“ dodal Pavel Borek, člen představenstva FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Publikoval: Karel Geba (Zdroj: Hlavní město Praha)

Začal se stavět Dvorecký most v Praze! Slavnostně výstavbu odstartovali zástupci města Foto: Vizualizace Dvoreckého mostu. Zdroj fotky: Hlavní město Praha..
zpět na články

inzerce

nahoru