Otevřít menu
Doprava dnes
-

Začínají projekční práce na vysokorychlostní trati u Ústí nad Labem

Správa železnic vybrala dodavatele dokumentace pro územní rozhodnutí úseku vysokorychlostní trati (VRT) mezi Ústím nad Labem a portálem Krušnohorského tunelu. Trať je součástí nového spojení mezi Prahou a Drážďany. V zadávacím řízení uspělo česko-francouzské sdružení společností VALBEK-SUDOP BRNO-EGIS.

8:38 / 4. července 2023
Začínají projekční práce na vysokorychlostní trati u Ústí nad Labemi

Foto: SŽ

Projektant připraví technický návrh trati Ústí nad Labem – portál Krušnohorského tunelu včetně odbočení na podkrušnohorskou magistrálu. Hlavním cílem zakázky pro zhruba 11 km dlouhý úsek je vydání územního rozhodnutí, příprava dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA a zhodnocení ekonomické efektivnosti stavby. Stavba zahrnuje napojení na existující infrastrukturu, úpravu stávající a výstavbu nové. Její součástí je i rekonstrukce dnešní trati v úseku Ústí nad Labem západ – Chabařovice nebo návrh střediska údržby nové VRT v lokalitě stanice Chabařovice.

Úsek je stejně jako Krušnohorský tunel určen pro provoz osobních i nákladních vlaků, přičemž spojů přepravujících zboží bude na trati více. Smíšený provoz v tunelu umožní převedení až 150 vlaků denně z údolí Labe a výrazně tím přispěje ke snížení hluku na stávající trati do Drážďan.

Autor: Petr Dejnožka (zdroj: TZ SŽ)

zpět na články

inzerce

nahoru