Otevřít menu
Doprava dnes
-

Zahraniční dopravní experti podpořili český návrh řidičáku na zkoušku a možnost pro mladé řidiče

Řidičský průkaz na zkoušku pro začínající řidiče, řízení s doprovodem od 17 let, preventivní kampaně cílené především na mladé muže a důraz na rozpoznání rizika a řešení krizových situací v autoškole jsou opatření začínajících řidičů. Na odborné mezinárodní konferenci v Poslanecké sněmovně byly tyto změny přijaty velmi pozitivně.

18:45 / 23. října 2022
Zahraniční dopravní experti podpořili český návrh řidičáku na zkoušku a možnost pro mladé řidiče

„Naším cílem je kombinovat pozitivní motivaci a přísnější sankce za nejzávažnější přestupky. Například německá zkušenost ukazuje, že řidiči, kteří absolvovali řízení už od 17 let, ale v doprovodu svého rodiče či jiného zkušeného řidiče, jezdí bezpečněji. Zároveň s tím chystáme speciální program pro ty začínající řidiče, kteří v první dvou letech řízení spáchají závažný přestupek,“ řekl na konferenci ministr dopravy Martin Kupka.

Konference byla součástí programu Road Safety Performance Index (PIN), který zaštiťuje Evropská rada bezpečnosti dopravy (ETSC). Cílem tohoto mezinárodního programu je sdílet v rámci Evropské unie informace o fungujících opatřeních, která v jednotlivých zemích měla pozitivní efekt a pomáhají zvyšovat bezpečnost silničního provozu. Konkrétně se jednalo o sdílení zkušeností například s německým modelem L-17 (možnost řídit od 17 let s doprovodem), který je obsažen v návrhu novely zákona o silničním provozu či institut řidičského průkazu na zkoušku. Na konferenci vystoupili zástupci Ministerstva dopravy a Besipu, zástupci Evropské rady bezpečnosti dopravy, ale i zahraniční experti z Norska či Německa, kteří sdíleli zkušenosti s opatřeními, která jsou v jejich zemi již zavedená a fungují.

„Je důležité si neustále připomínat, že když dojde k závažné dopravní nehodě, způsobí to obrovskou tragédii celým rodinám. Musíme proto hledat konkrétní řešení, která pomohou počty dopravních nehod snížit i u mladých řidičů, kteří jsou na začátku svých řidičských zkušeností rizikovou skupinou. Debata v Poslanecké sněmovně nad novelou zákona o silničním provozu by se měla opírat o fakta a odborné argumenty, proto jsem rád, že se podařilo tuto konferenci pod záštitou Hospodářského výboru uspořádat,“ řekl předseda Hospodářského výboru Sněmovny Ivan Adamec.

V současné době Česká republika nemá specifickou legislativní úpravu ve vztahu k začínajícím či mladým řidičům.

Důležitým prvkem novely zákona o silničním provozu, kterou Ministerstvo dopravy předložilo před několika měsíci, je proto právě důraz na bezpečnost právě této skupiny řidičů. Z hlediska závažných dopravních nehod jsou obzvlášť rizikovou, ale také ohroženou skupinou právě nejmladší účastníci silničního provozu. V roce 2019, tedy během posledního roku před pandemií COVID, zemřelo na silnicích v Evropské unii více než 5 000 lidí ve věku 15-30 let. V téměř 20 % je příčinou úmrtí takto mladého člověka dopravní nehoda. Nejmladší řidiči jsou také nepoměrně často zastoupeni mezi viníky dopravních nehod. Z celkového počtu dopravních nehod, které se během roku stanou v České republice, jich 11 % zaviní řidiči s praxí do 2 let. Z celkového počtu řidičů však tato skupina začínajících řidičů tvoří pouhá 3 %.

Ministerstvo dopravy proto navrhlo v připravované novele zákona o silničním provozu dva nové instituty, které dle praxe i výsledků výzkumů v řadě států Evropské unie, přinesly pozitivní efekt. Prvním je takzvaný řidičský průkaz na zkoušku pro začínající řidiče do dvou let praxe, kdy by měl řidič, po spáchání závažného přestupku, povinnost absolvovat psychologické sezení a speciální program v autoškole zaměřený na zásady bezpečné jízdy. Zároveň by byl do tohoto programu zařazen i takový řidič, který spáchal ty nejzávažnější přestupky, které jsou ohodnocené 6 trestnými body nebo mu byl udělen zákaz řízení. 

Druhým je již zmiňovaný institut L-17, tedy možnost řídit od 17 let, ale pouze v doprovodu zkušeného mentora. Mladý řidič by tak své první zkušenosti získával v kontrolovaném prostředí, obvykle se svým rodičem, který má sám motivaci přispět k tomu, aby jeho dítě řídilo bezpečně. Tento mentor bude muset splňovat několik podmínek – musí být minimálně 10 let držitelem řidičského oprávnění, musí mít nulový stav bodového konta řidiče a je zde nulová tolerance vůči alkoholu. O fungování tohoto institutu promluvila na konferenci Jacqueline Lacroix, zástupkyně Německé rady pro bezpečnost v dopravě, v Německu totiž institut L-17 funguje již od roku 2011. Průzkumy následně ukázaly, že když mladí řidiči absolvovali praxi pod dohledem zkušeného mentora, snížila se následně jejich nehodovost v prvním roce samostatného řízení téměř o pětinu (19% pokles nehodovosti oproti období před zavedením tohoto pravidla).

Autor: Karel Geba (čerpáno z TZ BESIP)

zpět na články

inzerce

nahoru