Otevřít menu
Doprava dnes
-

Zajímavý projekt pokračuje: Bezplatná řidičská škola pro rodiče a jejich děti

Bezplatná "vysoká" řidičská škola pro zodpovědné rodiče a jejich děti? START DRIVING 2022! Projekt navazuje na stejnojmenný program z roku 2020 a 2021, kdy se uskutečnilo více jak 100 kurzů pro účastníky ve věku 18-24 let.

12:05 / 11. dubna 2022
Zajímavý projekt pokračuje: Bezplatná řidičská škola pro rodiče a jejich děti

V tomto roce je nejvíce zaměřen na přípravu systému s větším zapojením rodičů do přípravy mladých začínajících řidičů. Tento systém bývá také nazýván modelem "laického" učitele.

Letos se díky finanční podpoře z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů uskuteční po celé ČR celkem 66 kurzů, které budou pro účastníky zdarma. Kurzy jsou vypsány na celý rok a kapacity jsou již z více než 50 % zaplněny.

Hlavními částmi kurzu jsou zdokonalovací výcvik v reálném silničním provozu, zvládání rizikových situací na polygonu, přednáška dopravního policisty a nedílnou součástí je i dopravně psychologický seminář. Do projektu jsou kromě Asociace autoškol ČR a Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů zapojeni i další partneři - například Asociace dopravních psychologů ČR, Platforma VIZE 0, Policie ČR, BESIP, GasNet a Škoda Auto.

"S ministerstvem dopravy více jak 2 roky připravujeme dobrovolný model zavedení možnosti jezdit ještě před závěrečnou zkouškou v autoškole pod dohledem doprovodné osoby (mentora), tak aby žák mimo průměrných pěti set najetých kilometrů v rámci autoškoly mohl rozšířit své zkušenosti za volantem v přípravném období min. o dalších 2000 km," uvedl Aleš Horčička, předseda Asociace autoškol ČR.

Za Asociaci center bezpečných jízd k projektu předseda Jan Šťovíček uvádí: "Myslím, že se ve spolupráci s Asociací autoškol a dalšími partnery povedlo připravit dobrý koncept zaměřený z větší části na praktickou část. Mohl by se stát klíčem ke snížení nehodovosti nových řidičů a kromě zavedení modelu jízdy s doprovodnou osobu také k zavedení efektivního systému vícestupňové přípravy nových řidičů v ČR tzv. řidičáku na zkoušku."

Současný systém výuky a výcviku v autoškolách je primárně orientován na předávání znalostí příslušných právních norem a zvládání základních praktických dovedností při ovládání vozidla. To již dávno neodpovídá moderním trendům přípravy nových řidičů, neboť nejsou dostatečně zohledněna specifika a osobnostní nevyzrálost mladých řidičů, jejich schopnost předvídat rizika, volit strategii jízdy adekvátní jejich řidičským dovednostem. Právě toto jsou oblasti, na které cílí obsah programu Start Driving. Účastníci si v části bezpečné jízdy na polygonu s vlastním automobilem vyzkoušejí řešení nestandardních jízdních situací. Součástí programu jsou také evaluační jízdy v provozu s akcentem na rozpoznávání rizik v souvislosti se silničním provozem, které mohou během jízdy za různých okolností nastat. "Hlavní myšlenkou, kterou budou lektoři frekventantům kurzů předávat, jsou poznatky, že je lepší, se do krizové situace v provozu vůbec nedostat. Kurzy jim také napomohou uvědomit si řidičské limity jich samotných i jejich automobilů," uvádí Roman Budský z Platformy VIZE 0.

"Start driving jinými slovy zhmotňuje na pilotním vzorku cca 2500 účastníků nový systém přípravy řidičů, po čemž odborná veřejnost volá. Tedy, aby se mladým začínajícím řidičům dostálo co nejvíce znalostí, dovedností a zkušeností v prvních fázích jejich řidičského života, tak aby jejich jízda nebyla metodou pokusů a omylů, které často končí tragicky. Zájem o kurzy nám dává pozitivní signály o tom, že veřejnost efektivnější přípravné či následné vzdělávání začínajících řidičů vnímá jako potřebnou záležitost, proti které nic nemají. Zavedení těchto modelů v zahraničí např. v Rakousku má prokazatelné výsledky. Mj. z našich dotazníkových průzkumů vyplývá, že 58 % absolventů autoškoly by uvítalo oficiální spolujízdy s jejich rodiči," uzavírá Aleš Horčička.

Součástí projektu je také 12 kurzů pro učitele autoškol a zkušební komisaře, kteří pak budou ovlivňovat během výcviku v autoškole desetitisíce nových řidičů.

Pro zástupce médií jsme v průběhu připravili možnost se zúčastnit libovolného kurzu a vyzkoušet si ho stejně, jako ho mohou absolvovat jeho účastníci.

zpět na články

inzerce

nahoru