Otevřít menu
Doprava dnes
-

Zákon o dráhách pomůže zvýšit bezpečnost na železnici!

Od prvních měsíců roku 2022 bude možné lépe zjišťovat, jak strojvedoucí dodržují pravidla odpočinku mezi směnami. Senát schválil Zákon o dráhách, který zavádí tzv. monitoring licence strojvedoucích. 

5:01 / 28. října 2021
Zákon o dráhách pomůže zvýšit bezpečnost na železnici!i

Foto: Ministerstvo dopravy

Zákon také stanovuje jednotné podmínky na železnici v rámci Evropské unie, neboť do české legislativy začleňuje tzv. 4. železniční balíček. Měl by začít platit v prvních měsících roku 2022. „Jedním z našich cílů je další zvyšování bezpečnosti železnice a zlepšení podmínek pro drážní dopravu. K tomu pomůže i schválení elektronický monitoring licence strojvůdců, kdy bude možné efektivněji sledovat dodržování pravidel o délce směny a dobu řízení drážního vozidla,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček. 

Mezi dalšími změnami v této legislativě je i povinnost oznámit provozovateli dráhy to, že strojvedoucí zahájil a ukončil jízdu; také musí nahlásit Drážnímu úřadu číslo licence strojvedoucího a evropské číslo drážního vozidla. Po diskusích nakonec zákon neobsahuje možnost tzv. konzervace dlouhodobě nevyužívaných drah.„Přijatý zákon může pomoci předcházet chybám či přetížení strojvedoucích a budeme tak mít v ruce jednoznačné informace, abychom z nich mohli dělat nějaké závěry,“ doplňuje ministr. 

4. železniční balíček pak přehledněji stanoví základní podmínky a pravidla provozní a technické propojenosti dráhy celostátní, drah regionálních, vybraných drah jiných členských států a na nich provozovaných drážních vozidel. Vymezují se např. nové podmínky pro uvedení dráhy do provozu či uvedení drážních vozidel na trh. Též se zde počítá s postupným přechodem od národních registrů drážních vozidel k centrálně (na úrovni Evropské unie) vedenému registru dle práva Evropské unie v roce 2024.

Do roku 2030 má být osazeno ETCS 4 800 km tratí


Zákon o dráhách je další aktivitou v oblasti zvýšení bezpečnosti tuzemské železnice. V září letošního roku vláda schválila plán zavádění evropského zabezpečovače ETCS v ČR. Do roku 2030 má být osazeno ETCS 4 800 km tratí s náklady 47 miliard korun. Do roku 2040 má být osazena celá železniční síť.  Aktuálně jsou na traťovém zabezpečení zasmluvněny práce přes 8 miliard Kč a i dopravci již využili spolufinancování z evropských zdrojů přesahující 3 miliardy Kč. Technologií je již vybaveno přes 650 km našich tratí za další 3 miliardy Kč, probíhá zkušební provoz, a dopravci mají zajištěno financování pro 475 lokomotiv. 

Zároveň probíhá i zabezpečení železničních přejezdů. Správa železnic v roce 2019 zabezpečila 130 přejezdů, v roce 2020 zabezpečila 155 přejezdů a do konce roku 2022 zabezpečí dalších 500 železničních přejezdů. Správa železnic vynaloží na zabezpečení 2 miliardy korun.

Od 1. ledna 2022 by mělo také začít platit nové nařízení vlády, které prodlužuje dobu odpočinku strojvedoucích mezi směnami z 6 na 7 hodin. Součástí je také garance 6 hodin na lůžku při spánku před další směnou, zpřísnění plánování délky směn, pokud obsahuje režijní jízdu, či zpřísnění plánování dělených směn.

 

Autor: Bc. Filip Červinka (zdroj TZ Ministerstva dopravy)

Zákon o dráhách pomůže zvýšit bezpečnost na železnici! Foto: Twitter Karel Havlíček.
zpět na články

inzerce

nahoru