Otevřít menu
Doprava dnes
-

Započala druhá etapa elektrizace trati z Brna do Zastávky

První práce na trati mezi Střelicemi a Zastávkou u Brna již započaly. Rozběhla se tu další etapa elektrizace frekventované spojnice s jihomoravskou metropolí. Stavební práce navazují na už dokončenou trať vedoucí do Střelic. Hlavní práce budou probíhat až od jara 2023, celá stavba by pak měla být dokončena na konci roku 2024.

7:08 / 30. listopadu 2022
Započala druhá etapa elektrizace trati z Brna do Zastávky i

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: pixabay.com

V listopadu začaly první práce na trati mezi Střelicemi a Zastávkou u Brna. Momentálně probíhají přípravné práce, které spočívají především v kácení dřevin a budování přístupových cest ke staveništi. Započalo se i s přípravou na odtěžování zářezu trati. Příští rok se pak přistoupí k pracím na mostních objektech a přeložkách a budování kabelových rozvodů. Zároveň s tím dojde i k úpravám výpravních budov a pozemních komunikacích. Pracovat se bude i na technologických budovách a realizovány budou i přeložky vodovodu a plynovodů.

„Náročným úkolem bude výstavba druhé koleje, která bude spojená s velkým objemem zemních prací a potrvá po většinu příštího roku. Kvůli těmto stavebním činnostem ale zatím v úseku nemusíme dlouhodobě zastavovat provoz. Stavba si tak v roce 2023 vyžádá jen krátkodobé denní výluky,“ uvedl Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele Správy železnic pro modernizaci dráhy.

V roce 2024 si modernizace trati vyžádá již nepřetržitou výluku. Stavební práce budou pokračovat na železničním svršku a nástupištích včetně přístřešků a budováním trakčního vedení. Realizována bude i aktivace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

Rekonstrukcí projdou také zastávky v Omicích a Rosicích u Brna. Nová zastávka s nástupišti pak vznikne v Tetčicích u stávajícího železničního přejezdu. Stanice Tetčice bude přejmenována na Tetčice-Bobrava. Ve stanici Zastávka u Brna dojde k výstavbě dvou vnějších a jednoho ostrovního nástupiště. Ta propojí nový podchod s bezbariérovým přístupem pomocí výtahů.

Vyšší bezpečnost provozu zajistí moderní zabezpečovací zařízení. Stávající traťová rychlost 80 km/h se po instalaci evropského zabezpečovače ETCS zvýší až na 120 km/h. K bezpečnosti přispěje i rekonstrukce osmi železničních přejezdů.

Realizaci druhé etapy elektrizace trati pro Správu železnic zajišťuje společnost ZASTŘEL, kterou tvoří Subterra, OHLA ŽS a Elektrizace železnic Praha. „Jsme připraveni dát slovu ZASTŘEL pozitivní význam. Především tím, že provedení stavby bude ke spokojenosti všech zúčastněných stran, a především jejích uživatelů. Až budou projíždět po novém obloukovém mostu přes Bobravu, bude se jim určitě i líbit,“ řekl Ondřej Fuchs, generální ředitel Subterry.

Po dokončení modernizace trati budou na frekventovaném úseku mezi Brnem a Zastávkou zavedeny elektrické příměstské vlaky. Celkové investiční náklady se pravděpodobně vyšplhají na 3,1 miliardy Kč. Stavbu čeká ještě navržení na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava na období 2021–2027. Ukončení stavebních prací bude na konci roku 2024.

Publikoval: Petr Dejnožka (zdroj: Správa železnic)

zpět na články

inzerce

nahoru