Otevřít menu
Doprava dnes
-

Započala stavba trolejbusové tratě na Letiště Václava Havla Praha

Dopravní podnikl hl. m. Prahy (DPP) zahájil stavbu trolejbusové trati z nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla. Tato trať se staví v rámci projektu elektrifikace autobusové linky č. 119. Trať bude dlouhá 9 km v jednom směru, přičemž trakční trolejové vedení pokryje cca 50 % její délky. Výstavbu zajistí společnost Elektrizace železnic Praha.

11:04 / 23. února 2023
Započala stavba trolejbusové tratě na Letiště Václava Havla Prahai

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: DPP.

Předpokládané náklady na tuto trolejovou trať činí 354,5 milionů korun

Výstavba nové trolejové trati na Letiště Václava Havla bude probíhat v koordinaci se stavbou nové tramvajové trati Divoká Šárka – Dědina. Předpokládané náklady na tuto trolejovou trať činí 354,5 milionů korun. Zprovoznění druhé trolejbusové trati v novodobé historii Prahy DPP předpokládá v průběhu prvního čtvrtletí roku 2024. Elektrifikace autobusové linky č. 119 Nádraží Veleslavín – Letiště a její proměna na trolejbusovou je součástí Koncepce využití alternativních pohonů v podmínkách autobusové dopravy DPP, která navazuje na evropskou legislativu, Národní akční plán čisté mobily, na Klimatický závazek a Klimatický plán hl. m. Prahy, jehož cílem je snížení emisí CO2 v hlavním městě až o 45 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 2010. Elektrifikace autobusové linky č. 119 je zároveň zařazena do mezinárodního výzkumného projektu E-BRT, který je realizován v rámci evropského vědecko-výzkumného programu Horizon a koordinován Mezinárodním svazem veřejné dopravy (UITP). Kromě prezentace a porovnání provozně-technologických parametrů velkokapacitních bateriových trolejbusů bude sledováno a řízeno nabíjení baterií trolejbusů za provozu i při odstavení s využitím pokročilých funkcí tzv. energetického managementu vozidel.

„Nechtěli jsme v Praze dál čekat s čistou dopravou na letiště. Na elektrifikaci autobusové linky č. 140 mezi Palmovkou a Miškovicemi v Praze proto takřka plynule naváže další projekt transformace autobusové linky na trolejbusovou. Na budoucí trolejbusovou linku 119 mezi Nádražím Veleslavín a Letištěm Václava Havla Praha budou nasazovány nové velkokapacitní tříčlánkové bateriové trolejbusy, ty budou šetrnější k životnímu prostředí než klasické autobusy.  Zajímavostí je, že přibližně polovina trasy tak díky jízdě v režimu na baterii může zůstat bez trolejového vedení. Baterie se pak budou znovu dobíjet nejen za jízdy pod trolejí, ale také v obratištích a na dalších stanovištích. Když vše půjde podle plánu, trolejbusy vyjedou na trasu už na začátku roku 2024,“ řekl Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Trakční vedení trati pokryje zejména stoupání z Nádraží Veleslavín až po Terminál 3, ve zbylém úseku trolejbusy pojedou v režimu na baterii. Trolejové vedení bude začínat ve stávajícím autobusovém terminálu Nádraží Veleslavín, kde DPP vybuduje průjezdnou a nabíjecí stopu. Trolejové vedení bude dále z Evropské ulice pokračovat ulicí K Letišti, kde bude ukončeno před kruhovým objezdem u Terminálu 3. Zde se trolejbusy odpojí a dále až na konečnou budou pokračovat na trakční baterie. V opačném směru do centra se trolejbusy k trakčnímu vedení připojí v zastávce Terminál 3. Trakční vedení bude dále nepřerušovaně pokračovat až na konečnou v autobusovém terminálu Nádraží Veleslavín. DPP pro budoucí trolejbusovou trať na Letiště Václava Havla Praha vybuduje celkem 11,6 kilometrů trolejového vedení, včetně nabíjecích trolejí v garáži Řepy a na obou konečných zastávkách linky č. 119. Řešení pomocí bateriových trolejbusů je s ohledem na plánované zařazení velkokapacitních tříčlánkových vozidel efektivnější nejen s ohledem na jejich lokálně bezemisní provoz. Oproti klasickým elektrobusům totiž odpadá nutnost řešit velké množství a kapacitu baterií, čímž je pozitivně ovlivněna celková váha vozidla, a tedy i jeho spotřeba energie. Díky průběžnému nabíjení nižšími proudy v konečném důsledku i celková životnost baterií. „Linka 119 je naše vlajková a nejvíce exponovaná autobusová linka. Cestuje na ní v průměru nejvíce lidí na spoj a ve špičce vyjíždí každé tři minuty, proto jsme zvolili elektrifikaci právě této linky. Navíc na ni nasadíme vůbec poprvé velkokapacitní dvoukloubové autobusy téměř 25 metrů dlouhé, které nabízejí komfort podobný kolejovým vozidlům. Tím poskytneme cestujícím na letiště alespoň částečně lepší služby, než bude hotová železniční trať. Stavbu navíc koordinujeme s výstavbou tramvajové tratě na Dědinu, kde například objekty měnírny jsou vzájemně provázány," dodal Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

"Za občany Prahy 6 chci vyjádřit spokojenost s tím, že už brzy budou jezdit na Letiště Václava Havla Praha kapacitnější vozidla, tříčlánkové trolejbusy, které zvýší komfort cestování. Z pohledu historického nás těší návrat trolejbusů do Prahy 6. Právě zde v roce 1936 začaly v Praze jezdit první trolejbusy na lince ze Střešovic přes Ořechovku na Hanspaulku. V návaznosti na připravovanou elektrifikaci autobusové linky 131 doufáme, že právě na Hanspaulku se také za pár let trolejbusem opět svezeme," neskrýval Jakub Stárek, starosta městské části Praha 6.

„Pouhé tři roky a necelé tři měsíce od schválení projektu elektrifikace autobusové linky 119 Radou hl. m. Prahy v září 2019 jsme loni na konci listopadu začali v garáži Řepy s přípravnými pracemi na samotné stavbě. Nyní budeme pokračovat hlavní stavbou v ulicích Evropská a K Letišti. Stavbu trolejbusové tratě budeme koordinovat se stavbou nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina tak, abychom co nejvíce využívali stávajících dopravních omezení a nevytvářeli zbytečně nová. Za dočasné nepříjemnosti s oběma stavbami se občanům i návštěvníkům Prahy 6 omlouváme. Na druhou stranu se nám obě stavby povedlo zkoordinovat tak, aby vznikaly současně. Na nové tramvajové trati na Dědinu plánujeme začít jezdit letos na podzim, na trolejbusové trati na Letiště Václava Havla Praha pak v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku. První velkokapacitní tříčlánkový trolejbus by nám vysoutěžení dodavatelé měli ke zkušebnímu provozu předat letos v prosinci, abychom mohli začít se školením řidičů a testovacími jízdami, zbylá vozidla pak do konce února 2024. Na hlavní lince na pražské letiště díky této stavbě a novým tříčlánkovým trolejbusům nabídneme lepší, kapacitnější i pro cestující s objemnými zavazadly a k životnímu prostředí šetrnější spojení,“ dodal Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a pokračoval: „V době, kdy jsme projekt elektrifikace linky 119 připravili k realizaci, nebyl vypsán žádný dotační titul, v rámci kterého bychom se mohli ucházet o finanční podporu. Budeme se ji snažit získat v rámci dotačních programů Národního plánu obnovy, který vypsal Ministerstvo dopravy ČR.“

Přes 30 nabíjecích míst a čtyři měnírny

Trolejbusy nasazované na linku Nádraží Veleslavín – Letiště budou vypravovány z garáže DPP Řepy, kde bude vybudována infrastruktura pro noční nabíjení, balancování baterií a předtápění nebo chlazení interiéru vozidel před výjezdem na linku. Autobusy se budou nabíjet dynamicky. Tato autobusová a nově i trolejbusová garáž vloni oslavila již 40 let svého fungování. V rámci této investiční akce zde DPP postaví novou zděnou měnírnu a nabíjecí místa až pro 21 tříčlánkových bateriových trolejbusů. Nicméně už nyní v garáži Řepy DPP připravuje dalších až 50 nabíjecích míst pro bateriové trolejbusy typu Standard, které zde vybuduje v rámci výstavby dalších projektů elektrifikace autobusových linek připravovaných v levobřežní části Prahy, např. č. 131, 137, 176 nebo 191. Garáž DPP Řepy bude totiž domovskou garáží pro všechny trolejbusy vypravované na uvedených linkách. 

Dalších devět nabíjecích míst, nejen pro elektrifikaci linky 119, ale výhledově i pro další linky vybuduje DPP také na konečné, v obratišti na Letišti Václava Havla Praha, kde se budou dobíjet trakční baterie trolejbusů během přestávek mezi jednotlivými spoji. Vznikne zde proto také nová kontejnerová měnírna. Třetí měnírnu, kontejnerovou, DPP postaví v autobusovém terminálu Nádraží Veleslavín. Čtvrtou bude měnírna Dědina, kterou v současnosti společně s novou tramvajovou tratí Divoká Šárka – Dědina DPP staví v Drnovské ulici v místě budoucí tramvajové smyčky. Tato měnírna bude společná a bude napájet jak přilehlou část trolejbusové, tak i tramvajové tratě.

„Při stavbě trolejbusové tratě na letiště využijeme na Evropské ulici většinu stávajících sloupů trakčního tramvajového vedení. Ty stávající doplníme výložníky, musíme k nim ale přivést kabelové vedení. Nové sloupy budeme stavět v úseku od tramvajové smyčky Divoká Šárka po Terminál 3. Nicméně i tady budeme v maximální míře využívat sloupy veřejného osvětlení, tj. bude to výměna starého za nový kombinovaný,“ zmínil Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch a doplnil: „Stavba této trolejbusové tratě má ještě jednu, pro Prahu neobvyklou technickou zajímavost: na deseti místech musíme vybudovat křížení trakčního trolejbusového a tramvajového vedení. Bude to na výjezdu z autobusového terminálu Nádraží Veleslavín, pak při vjezdu i výjezdu do smyčky Divoká Šárka, na odbočení tramvají do Vlastiny ulice, a také na vjezdu a výjezdu do vozovny Vokovice.“ 

„Trolejbusové spojení na Letiště Václava Havla Praha vítám jako krok správným směrem minimálně ze dvou důvodů. Jedná se komfortnější dopravu pro cestující i zaměstnance a zároveň zapadá do naší strategie ESG s cílem snižovat uhlíkové emise a hluk na letišti a v jeho okolí. Finálním optimálním řešením dopravy z centra metropole na letiště a zpět ale bude až realizace kolejového napojení, jehož výstavba na některých úsecích byla již zahájena,“ uzavřel Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.

Publikoval: Richard Mrkvička (Zdroj: DPP)

zpět na články

inzerce

nahoru