Otevřít menu
Doprava dnes
-

Zastavení stavby metra D podle Dopravního podniku hlavního města Prahy nehrozí!

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) na svých webových stránkách uvedl, že se důrazně ohrazuje vůči tvrzením společnosti Inženýring dopravních staveb a. s. (IDS) o metru D. Probíhající stavba metra D či její zastavení ohroženo není ani v případě, že uvedená společnost vykonávající technický dozor investora jednostranně odstoupí od smlouvy.

18:48 / 19. září 2022
Zastavení stavby metra D podle Dopravního podniku hlavního města Prahy nehrozí!i

Foto: Vizualizace nového metra D (zdroj: DesignMag.cz).

DPP v takovém případě, dle stanoviska externí advokátní kanceláře, může obratem napřímo objednat tyto služby od jiné společnosti, kterých je na českém trhu několik, a využívat je do doby, než DPP ve veřejné zakázce vysoutěží nového dodavatele. Kromě toho DPP nyní soutěží dodavatele kontrolních a supervizních služeb na stavbě metra D, který po dočasnou dobu může poskytovat také služby technického dozoru investora. DPP proto považuje článek na iDnes.cz za opakovaný pokus o vydírání a účelovou diskreditaci. „Žádnému dodavateli nemůžeme proplatit odměnu za plnění veřejné zakázky v rozporu se smlouvou, která byla uzavřena při jejím zadání. Bylo by to v elementárním rozporu se zákonem i etikou,“ uvedl v tiskové zprávě DPP Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. 

„DPP přitom v minulosti hradil a nadále hradí veškeré finanční nároky, které byly ze strany IDS uplatněny v souladu s uzavřenou smlouvou a po splnění smluvních podmínek. Od počátku se snažíme najít řešení, i přes naši intenzivní snahu a několik kol jednání ale zatím neúspěšně. Řešení požadované IDS by znamenalo porušení zákona, a to v žádném případě nedopustíme,“ zdůraznil Petr Witowski.

DPP se nenechá vydírat a zastrašovat

DPP má s IDS od ledna 2010 uzavřenou smlouvu na technický dozor investora na stavbu metra D. Podle této smlouvy měl IDS do tří let od jejího podpisu, tj. do konce ledna 2013, zajistit pravomocné stavební povolení včetně majetkoprávního zajištění pro celou trasu metra D, tj. všech 10 stanic, na této trase pak měl dělat technický dozor investora. To IDS nesplnil. „Pokud se IDS rozhodl jednostranně vypovědět smlouvu na technický dozor investora na stavbě metra D, budeme to respektovat, jsme na tuto eventualitu připraveni. Pokud se IDS rozhodl jít cestou žaloby a soudu, jsme připraveni i na tuto variantu. Bude-li soudy pravomocně rozhodnuto, že máme odměnu požadovanou IDS nad rámec nároků vyplývajících ze smlouvy proplatit, o čemž silně pochybuji, teprve v takovém případě ji IDS vyplatíme. Způsobí-li IDS svým jednáním DPP jakoukoliv škodu, bude DPP její náhradu po IDS vymáhat všemi právními nástroji. Nenecháme se vydírat a zastrašovat účelovým článkem, ve kterém redaktor uvádí, že zjišťuje reakci DPP, ale na DPP se ve skutečnosti vůbec neobrátil,“ upozorňuje předseda představenstva a generální ředitel DPP Petr Witowski.

Pravomocné stavební povolení na první úsek metra D Pankrác – Nové Dvory (pouze 5 stanic) DPP nakonec získal až letos v březnu, tj. více než 9 let poté, co jej měl podle smlouvy zajistit IDS. Na takto vzniklou situaci však IDS reaguje namísto snahy o minimalizaci vzniklých časových průtahů průběžným uplatňováním finančních nároků, které mu ale dle uzavřené smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku nenáleží. DPP proto odmítá uhradit tyto neoprávněné finanční požadavky uplatňované IDS v rozporu s uzavřenou smlouvou.

 

Publikoval: Filip Červinka (Zdroj: DPP)

Zastavení stavby metra D podle Dopravního podniku hlavního města Prahy nehrozí! Foto: Takhle by mělo vypadat metro D (zdroj: DPP)..
zpět na články

inzerce

nahoru