Otevřít menu
Doprava dnes
-

Zástupci Pardubického kraje jednali o spolupráci se zástupci silniční správy polského Dolnoslezského vojvodství

Rozvoj přeshraniční spolupráce s polským regionem Dolnoslezské vojvodství je jedním z důležitých témat Pardubického kraje. Náměstek pro oblast dopravy Michal Kortyš a radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr jednali s polskými zástupci silniční správy o meteohláskách a dalších projektech silniční a železniční dopravy po obou stranách hranic.

17:05 / 24. října 2021
Zástupci Pardubického kraje jednali o spolupráci se zástupci silniční správy polského Dolnoslezského vojvodství

„Projekt meteohlásek sice nepatří mezi ty největší, nicméně to neubírá nic na jeho důležitosti. Digitalizace v přeshraniční silniční a železniční dopravě je potřebná k lepší informovanosti a koordinaci dopravy. A to nejen pro širokou veřejnost, ale také pro integrovaný záchranný systém, který se díky posbíraným datům může přizpůsobit situaci- Záchranáři tak nepojedou například po silnicích, které jsou kvůli počasí nesjízdné, protože to budou dopředu a především včas vědět. V hledáčku pak máme i silniční tahy. K modernizaci máme vytipovány dva úseky silnic v našem kraji, které by navazovaly na silnice v Polsku. Pokud se nám podaří zrealizovat alespoň jednu z nich, budu opravdu velmi rád, “ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti přeshraniční mobility, dosažení vyšší informovanosti a zvýšení komfortu v dopravě na obou stranách hranic.

„Na jednání jsme se s polskými zástupci hledali cestu, jak bychom mohli maximálně zužitkovat příležitosti evropských fondů z dotačního programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko-Polsko. Evropské finance je možné využít pro projekty realizované současně a společně na území obou sousedních regionů. Rádi bychom z těchto peněz financovali výstavbu silnice z Mladkova do Jablonného nad Orlicí nebo úsek z Žamberku ve směru Kunvald a také projekt digitalizace a telematiky v přeshraniční dopravě,“ upřesnil radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

Součástí jednání bylo plánování silničních projektů, jejichž modernizace nebo výstavba by umožnila vyšší využití hraničních přechodů. Mezi podporované aktivity se však řadí i přeshraniční železniční spojení. Na schůzce se tak řešila modernizace tratí, jejich homologace nebo možná elektrifikace železniční tratě Lichkov – Králíky.

Kromě řešení nových projektů zástupci zhodnotili projekty i z minulosti, například projekt Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka.

Autor: Jakub Cimburek (zdroj + foto: pardubickykraj.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru