Otevřít menu
Doprava dnes
-

Zboží určené pro boj s pandemií COVID-19 je i v letošním roce osvobozeno od dovozního cla a DPH

Díky rozhodnutí Evropské komise bude do 30. června 2022 pokračovat prominutí DPH a cla na dovoz zdravotnických pomůcek veřejnými institucemi, které jsou následně přímo využity v boji s pandemií, nebo za stejným účelem rozdány. 

21:34 / 4. ledna 2022
Zboží určené pro boj s pandemií COVID-19 je i v letošním roce osvobozeno od dovozního cla a DPHi

Foto: profimedia

Na základě tohoto rozhodnutí je od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 ve 23 členských státech EU prodlouženo stávající osvobození od dovozního cla a DPH na zboží, které splňuje stanovené podmínky a je nezbytné k boji proti šíření onemocnění COVID-19. Zboží musí být dovezeno státními organizacemi nebo veřejnými subjekty a musí být určeno k bezplatnému rozdělování osobám dotčeným nebo ohroženým rozšířením onemocnění COVID-19 nebo osobám zapojeným do boje proti pandemii. 

Zároveň je na základě tohoto rozhodnutí Evropské komise osvobozeno od dovozního cla a DPH zboží dovážené záchrannými jednotkami v souvislosti s bojem proti rozšíření tohoto onemocnění. 

Bližší informace naleznete na webových stránkách celní správy v sekci „Koronavirus“ ZDE! 

 

Autor: Bc. Filip Červinka (zdroj: TZ Celní správa)

 

zpět na články

inzerce

nahoru