Otevřít menu
Doprava dnes
-

Zlepší nové dopravní statistiky prevenci dopravních nehod?

Vznik nové generace statistik dopravních nehod přinese unikátní a přesnější informace o rizikovosti s nimi spojených faktorů.

14:23 / 18. ledna 2022
Zlepší nové dopravní statistiky prevenci dopravních nehod?i

Foto: Ilustrační fotka (Ministerstvo dopravy ČR)

Je všeobecně známo, že s alkoholem v krvi řidiče roste riziko autonehody desetinásobně i více. Nové statistiky za použití aktuálních vědeckých poznatků zpřesní tuto rizikovost, a to jak v případě alkoholu, tak v případě dalších faktorů, jako je objem motoru vozidla, typ vozidla nebo věk řidiče. 

Výzkumný projekt vedený Anglo-americkou vysokou školou v Praze (AAU) bude schopen prostřednictvím specializovaného softwaru tyto údaje potvrdit, zpřesnit nebo korigovat. Projekt nové generace statistiky dopravních nehod reaguje na naléhavou potřebu zkvalitnit informace o nehodovosti. Česká republika patří mezi země s nadprůměrným počtem smrtelných dopravních nehod v rámci Evropské unie. Podle statistik policie v posledních pěti letech zemřelo na českých silnicích 500 až 600 lidí ročně a kolem 2500 ročně bylo těžce zraněno. Projekt vzniká na podnět Ředitelství služby dopravní policie (ŘSDP) a získal podporu Technologické agentury ČR. 

Lepší identifikovatelnost klíčových rizikových faktorů


Jako další účastník s AAU na projektu spolupracuje Právnická fakulta Univerzity Karlovy. Práce započaly letos v lednu a výsledky mají ŘSDP sloužit od konce příštího roku. Na rozvoj výzkumu na AAU se od svého jmenování rektorem vloni zaměřuje i profesor Jaroslav Miller. „Akademické instituce definuje věda, i proto v našem rozpočtu počítáme s financováním a spolufinancováním slibných a kvalitních vědeckých projektů, jako je například vývoj nové generace statistik příčin dopravních nehod,“ řekl profesor Jaroslav Miller. „Očekávám od něj pomoc s řešením jednoho z dlouhodobých vážných problémů české společnosti, a to nezodpovědného chování a bezohlednosti na silnicích,“ dodal.

Nová generace statistik pomůže lépe identifikovat klíčové rizikové faktory vedoucí ke vzniku nehod. V praxi to znamená, že díky novým statistikám budeme umět například přesněji definovat, jaké riziko nehody existuje, když má řidič určité množství alkoholu v krvi. Statistický výpočet přehledu dopravních nehod, jejich aktualizaci a integraci do stávajících pravidelných reportů dopravní nehodovosti umožní software, který vypočítá aktualizované statistiky automaticky.

Projekt vzniká na žádost dopravní policie, odpovídá na její konkrétní potřeby a bude vyvíjen v úzké spolupráci s pracovníky Oddělení statistiky ŘSDP. Výsledkem bude lepší využití dat o nehodách, které pravidelně využívá dopravní policie i další relevantní instituce (MD ČR a BESIP). Výstupy projektu umožní kvalitnější rozhodování o alokaci policejních zdrojů, jako je policejní dohled nebo jiné preventivní aktivity. Efektivnější policejní dohled a lépe cílené preventivní aktivity mají prokázaný pozitivní dopad na zvýšení bezpečnosti silničního provozu a sním související snížení počtu a závažnosti nehod.

 

Autor: Bc. Filip Červinka (zdroj: TZ autorevue.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru