Otevřít menu
Doprava dnes
-

Změna plánu. Stavba přeložky výtlaku na Vrchy předchází stavbě dálnice kolem Vysokého Mýta

Vysoké Mýto se připravuje na výstavbu úseku dálnice D35 Vysoké Mýto - Džbánov, který se zároveň stane obchvatem města. Městská společnost Vodovody a kanalizace už kvůli tomu začala stavbu přeložky výtlakového vodovodu do vodojemu na Vrchách, který trasu křižuje. Původní potrubí už není v dobrém stavu a po vzniku dálnice by se obtížně opravovalo. Stavba za zhruba 26 milionů korun bude jednou z největších investicí v historii společnosti.

11:01 / 25. února 2022
Změna plánu. Stavba přeložky výtlaku na Vrchy předchází stavbě dálnice kolem Vysokého Mýtai

Foto: vysoke-myto.cz

„Výstavba dálnice D35 se v lokalitě Peklovce významně dotkne vodovodu zásobujícího vodou domácnosti a firmy ve Vysokém Mýtě a v okolních obcích, proto ho chceme co nejvíce ochránit,“ řekl starosta František Jiraský.

Výtlakový vodovod zásobuje hlavní vodojem na Vrchách ze zdroje na Peklech. Přeložka výtlaku se týká úseku od ulice Prokopa Velikého, který dále povede ulicí V Peklovcích, u ulice Žižkova se otočí směrem k místní komunikaci V Peklovcích, mine zahrádkářskou kolonii a pokračuje až k vodojemu na Vrchách.

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto zahájily přípravu stavby přeložky v dostatečném předstihu, aby byla hotová dřív, než se v lokalitě objeví první stavební technika a rozběhne se výstavba dálnice. „Stavbu výtlaku jsme připravovali od roku 2019 a zahájili jsme ji vloni v říjnu. Trvat bude jedenáct měsíců a s jejím ukončením počítáme koncem srpna,“ řekl ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto František Zima. Celkové náklady včetně projektu, inženýrské činnosti, vlastních prací pracovníků společnosti budou přibližně 26 milionů korun.

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto udělají vše proto, aby případná omezení vyvolaná stavbou narušila život v lokalitě co nejméně. „Rád bych občany a dotčené společnosti požádal o pochopení, kdyby nastaly případné komplikace při realizaci této stavby,“ řekl ředitel společnosti František Zima.

Úpravy a přeložky ostatních sítí budou součástí stavby dálnice D35. Kromě výtlakového vodovodu vedou v lokalitě zásobovací vodovodní řady, vysoké napětí elektřiny, dva vysokotlaké plynovody a také různé dálkové sdělovací kabely. Přeložky těchto sítí v předstihu vyprojektoval investor dálnice, kterým je ředitelství silnic a dálnic.

V rámci křížení dálnice s rozvody vody jsou umístěny dva zásobovací řady, kterými teče voda z Vrchů do Vysokého Mýta. „Jsem rád, že se při přípravě projektu dálnice dohodlo, že křížení všech sítí v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto povede pod mostem, po kterém bude dálnice stoupat na stráň v Peklovcích. Tím bude zabezpečené, že kdyby kdykoliv došlo k nějaké poruše, tak se pod mostem může obnažit a opravit výtlakové nebo zásobovací potrubí. Pod dálnicí by oprava byla podstatně složitější,“ řekl starosta František Jiraský. Přeložku zásobovacích vodovodních řadů pod most zaplatí ředitelství silnic dálnic v rámci rozpočtu stavby dálnice D35.

Publikoval: Bc. Filip Červika (zdroj: vysoke-myto.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru