Page 2 - Časopis Doprava dnes 06/2022
P. 2

Reportáž
                                                            KOMERČNÍ SDĚLENÍ                            Na palubě!
                                                                  ...historickým vlakem do Slati ňan

                                                                  V rubrice Na palubě tentokrát zůstaneme v Česku, konkrétně v Pardubickém kraji. Zde v květnu
                                                                  zahájil sezonu Pardubický spolek historie železniční dopravy a vyslal na trať historické vlaky.


                                                                  V minulých letech probíhalo zahájení mal jízdu vlakem jako cestu do práce,
                                                                  sezony pravidelně v železniční stanici kdy spěchá a jediné, na co kouká, je čas.
                                                                  Pardubice – Rosice nad Labem, kde Mohli jsme se mnohem více dívat na
                                                                  sídlí Muzeum MHD a železnice. Zde ale krásnou květnovou krajinu za slunečné-
                                                                  nyní probíhá rozsáhlá rekonstrukce celé ho počasí, což bylo opravdu výjimečné.
                                                                  stanice a muzeum je nepřístupné. Také
                                                                  proto spolek v rámci zahájení sezony Slati ňany
                                                                  připravil zvláštní jízdní řád, na který vy- Ve Slati ňanech byl po celý den připrave-
                                                                  slal historické vlaky.       ný menší doprovodný program. Viděli
                                                                  Na cestu zvláštním vlakem jsme se vy- jsme výstavu historických strojů, z nichž
                                                                  dali v 9:15 ráno z pardubického hlavní- některé byly v provozu, a dále zajíma-
                                                                  ho nádraží. Ranní spoj zamířil oklikou vosti  z historie. Zájemci si také mohli  Kočičí hrádek
                                                                  přes Moravany a Hrochův Týnec do zakoupit suvenýry či literaturu a k dis-
                                                                  Chrudimi, kde se dostal na hlavní regio- pozici bylo i drobné občerstvení.
                                                                  nální trasu Pardubice – Havlíčkův Brod. Návštěvu Slati ňan jsme si nevybrali ná- Rozhledna Bára
                                                                  Z Chrudimi pokračoval ještě do Slati ňan hodou. V tomto malém městě se toti ž
                                                                  a Chrasti . Krátce po poledni vyjížděl nachází ještě pěkný zámek s velkou zá-
                                                                  z Pardubic další spoj, který tentokrát jel meckou zahradou, kam jsme po obědě
                                                                  přímou trasou na Chrudim a dále na ko- zamířili a užili si místní prostředí. Ne-
                                                                  nečnou zastávku do Chrasti .    daleko zámku je proslulý slati ňanský
                                                                  Naším ranním spojem jsme zamířili hřebčín, který si někteří z vás mohou
                                                                  do Slati ňan. Cesta trvala pochopitelně pamatovat ze seriálu Dobrá Voda. Další
                                                                  o něco déle než dnešními klasickými oblíbenou turisti ckou atrakcí nedaleko
                                                                  spoji, ale zážitek, který jsme z cesty zís- Slati ňan, kterou jsme navští vili, je Ko-
                                                                  kali, byl skvělý. Člověk najednou nevní- čičí hrádek. Miniaturu hradu, která je

                                                                                                     součástí okolí zámku, si užijí díky prolé-
                                                                    Historický motoráček – motorový vůz M131, vyrobený         začkám hlavně děti . Poté jsme ušli ne-
                                                                    před více než sedmdesáti lety v podniku Tatra Kopřivnice     celé dva kilometry pěšky a dorazili jsme
                                                                                                     k rozhledně Báře, odkud jsme měli pěkný
                                                                                                     výhled na okolí. Součástí tohoto místa
                                                                                                     zvaného Podhůra je také lanový park,
                                                                                                     na který si ale každý z nás netroufl .
                                                                                                     Po krásném odpoledni stráveném v pří-
                                                                                                     rodě nedaleko Slati ňan jsme se vráti li na
                                                                                                     místní nádraží. Zpáteční historický spoj
                                                                                                     nám sice bohužel ujel, ale běžné osobní
                                                                                                     vlaky zde v obou směrech jezdí často.
                                                                                                     Vráti t se zpátky do Pardubic jedním z pra-
                                                                                                     videlných spojů proto nebyl žádný pro-
                                                                                                     blém.                                       (cim)


                                                                                                     Máte také zážitky z cest, o které byste
                                                                                                     se chtěli podělit? Napište na e-mail:
                                                                                                     redaktor@dopravadnes.cz
                                                                                                     Zdroje obrázků: www.kudyznudy.cz,
                                                                                                     www.pshzd.cz, www.zamek-slati nany.cz       2                                                                                                              3
   1   2   3   4   5   6   7