Page 3 - Časopis Doprava dnes 06/2022
P. 3

Reportáž
 KOMERČNÍ SDĚLENÍ                          Na palubě!
     ...historickým vlakem do Slati ňan

     V rubrice Na palubě tentokrát zůstaneme v Česku, konkrétně v Pardubickém kraji. Zde v květnu
     zahájil sezonu Pardubický spolek historie železniční dopravy a vyslal na trať historické vlaky.


     V minulých letech probíhalo zahájení mal jízdu vlakem jako cestu do práce,
     sezony pravidelně v železniční stanici kdy spěchá a jediné, na co kouká, je čas.
     Pardubice – Rosice nad Labem, kde Mohli jsme se mnohem více dívat na
     sídlí Muzeum MHD a železnice. Zde ale krásnou květnovou krajinu za slunečné-
     nyní probíhá rozsáhlá rekonstrukce celé ho počasí, což bylo opravdu výjimečné.
     stanice a muzeum je nepřístupné. Také
     proto spolek v rámci zahájení sezony Slati ňany
     připravil zvláštní jízdní řád, na který vy- Ve Slati ňanech byl po celý den připrave-
     slal historické vlaky.      ný menší doprovodný program. Viděli
     Na cestu zvláštním vlakem jsme se vy- jsme výstavu historických strojů, z nichž
     dali v 9:15 ráno z pardubického hlavní- některé byly v provozu, a dále zajíma-
     ho nádraží. Ranní spoj zamířil oklikou vosti  z historie. Zájemci si také mohli  Kočičí hrádek
     přes Moravany a Hrochův Týnec do zakoupit suvenýry či literaturu a k dis-
     Chrudimi, kde se dostal na hlavní regio- pozici bylo i drobné občerstvení.
     nální trasu Pardubice – Havlíčkův Brod. Návštěvu Slati ňan jsme si nevybrali ná- Rozhledna Bára
     Z Chrudimi pokračoval ještě do Slati ňan hodou. V tomto malém městě se toti ž
     a Chrasti . Krátce po poledni vyjížděl nachází ještě pěkný zámek s velkou zá-
     z Pardubic další spoj, který tentokrát jel meckou zahradou, kam jsme po obědě
     přímou trasou na Chrudim a dále na ko- zamířili a užili si místní prostředí. Ne-
     nečnou zastávku do Chrasti .   daleko zámku je proslulý slati ňanský
     Naším ranním spojem jsme zamířili hřebčín, který si někteří z vás mohou
     do Slati ňan. Cesta trvala pochopitelně pamatovat ze seriálu Dobrá Voda. Další
     o něco déle než dnešními klasickými oblíbenou turisti ckou atrakcí nedaleko
     spoji, ale zážitek, který jsme z cesty zís- Slati ňan, kterou jsme navští vili, je Ko-
     kali, byl skvělý. Člověk najednou nevní- čičí hrádek. Miniaturu hradu, která je

                                        součástí okolí zámku, si užijí díky prolé-
      Historický motoráček – motorový vůz M131, vyrobený         začkám hlavně děti . Poté jsme ušli ne-
      před více než sedmdesáti lety v podniku Tatra Kopřivnice     celé dva kilometry pěšky a dorazili jsme
                                        k rozhledně Báře, odkud jsme měli pěkný
                                        výhled na okolí. Součástí tohoto místa
                                        zvaného Podhůra je také lanový park,
                                        na který si ale každý z nás netroufl .
                                        Po krásném odpoledni stráveném v pří-
                                        rodě nedaleko Slati ňan jsme se vráti li na
                                        místní nádraží. Zpáteční historický spoj
                                        nám sice bohužel ujel, ale běžné osobní
                                        vlaky zde v obou směrech jezdí často.
                                        Vráti t se zpátky do Pardubic jedním z pra-
                                        videlných spojů proto nebyl žádný pro-
                                        blém.                                       (cim)


                                        Máte také zážitky z cest, o které byste
                                        se chtěli podělit? Napište na e-mail:
                                        redaktor@dopravadnes.cz
                                        Zdroje obrázků: www.kudyznudy.cz,
                                        www.pshzd.cz, www.zamek-slati nany.cz 2                                                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8