Page 4 - Časopis Doprava dnes 06/2022
P. 4

Zajímavosti
                                                                                      ČERVEN 2022: Obsah
       Víte, že...                                                                         Na ti tulní straně: Vysokorychlostní jednotka TGV PSE, zdroj: SNCF


                                                LETECKÁ DOPRAVA           Na palubě! ...historickým vlakem do Slati ňan

                             ...podobně jako u žraloků, i na povrchu materiálu AeroShark nejsou zmí-                                                   3
                             něné struktury příliš výrazné? Na výšku měří pouhých 50 mikrometrů.
                             Úspora paliva, kterou AeroShark přináší, je ale znatelná. Švýcarský letecký  Víte, že... Zajímavosti ze světa dopravy
                             dopravce Swiss propočítal, že když se Boeing 777 pokryje 950 čtvereční-                                                   4
                             mi metry „žraločí kůže“, společně s dalšími dílčími úpravami to sníží spo-
                             třebu paliva o 1,1 procenta. Po dalším vylepšení by to prý mohlo být až  Marti n Kupka: Věřím, že veletrh RBD může napomoci s návratem cestujících na železnici
                             o 3 procenta. Přestože se může uvedená úspora jevit jako relati vně malá,                                                  6
                             aerolinky Swiss (které vlastní německá Lu� hansa) to berou vážně a již
                             oznámily, že všech svých 12 letounů Boeing 777 pokryjí tí mto materiálem.
                                                                  Rail Business Days – Velký průvodce veletrhem
                                                                                                                   9
       ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
       ...nejvyšší železnice světa stoupá až do výšky 5 072 metrů nad                             Nový šéf ČD Michal Krapinec: I v této nelehké době můžeme dráhy v naší zemi posunout dál
       mořem a nachází se v Číně? Tato železnice propojuje od roku                                                                               13
       2006 Čínu s Tibetem. Vagony na trase do Lhasy jsou přetla-
       kové, a to podobně jako kabiny letadel, pro udržení „běžné                               Správa železnic ukáže v Brně rychlovlak TGV i další vozidla
       atmosféry“ a jsou vybaveny kyslíkovými maskami.                                                                                     16


                                                                  Hotovo, druhá polovina mostu na dálnici D35 byla otočena
                                                                                                                   18
                                                SILNIČNÍ DOPRAVA

                          ...v estonské Põlvě vzniká zajímavý projekt inteligentního dopravního systému?  Tisíce kilometrů bez emisí. Vodíkový vlak Alstom Coradia iLint poprvé na českém území      20
                          Malebným pěti ti sícovým městečkem na jihu země povede nejchytřejší silnice
                          v Estonsku! Koncept chytré silnice je dílem estonských startupů Bercman Tech-
                          nologies, a startupu Krakul. Pilotní projekt, který má odstartovat již v červnu  Lukáš Klee: právník se stavařským srdcem
                          tohoto roku, počítá s vybudováním 2,7 kilometru dlouhého úseku silnice, vyba-                                                   24
                          veného nejrůznějšími senzory rychlosti , skenery poznávacích značek, variabilním
                          dopravním značením a 14 chytrými přechody pro chodce. Cílem projektu je     Negrelliho viadukt – nejdelší železniční most v Česku
                          snížení počtu dopravních nehod a úrazů na silnicích.                                                               28


       LODNÍ DOPRAVA                                                     Železnice 2021: setkání osobností napříč železničním spektrem
       ...největší lodí postavenou pro vojenské účely je letadlová                                                                           30
       loď třídy Nimitz amerického námořnictva? Tato loď disponuje
       délkou 333 metrů, šířkou 77 metrů a energii pro 4 turbínová                              Leti ště Pardubice: místo, kde má létání tradici
       ústrojí zajišťují dva jaderné reaktory. Na palubě uveze až 90                                                                              32
       letadel nebo vrtulníků různých typů. V letech 1968 až 2009
       bylo postaveno celkem 10 takových lodí. Jejich životnost je                              Odpočívadlo: Křížovka
       kolem 50 let.                                                                                                      34                                                                   DopravaDnes.cz, ČERVEN 2022: odborný měsíčník pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu, spedici a logisti ku
                                        MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA               Vydává ICING s.r.o., Zubrnická 845/3, 190 00 Praha 9 - Prosek; IČ : 04561228, DIČ : CZ04561228, tel.: 725 752 539; email:
                                                                   info@dopravadnes.cz; www.DopravaDnes.cz; Evidenční číslo: MK ČR E 24 227
                              ...nejslavnější tramvaj světa T3 vznikla v Československu? Do his-    Redakce: Bc. Filip Červinka, tel.: +420 775 684 227; Jakub Cimburek, tel.: +420 773 988 983; Mgr. Petr Dejnožka, tel.: +420
                              torie tuzemské městské hromadné dopravy se výrazně zapsala     773 940 510; Bc. Karel Geba, tel.: +420 736 402 447; Dagmar Lánská, Dis., tel.: +420 723 037 285
                              tramvaj T3. Ta byla i v obrovském množství exportována a bývalé      Inzertní a obchodní oddělení: Lucie Godwin, tel.: +420 776 577 694, e-mail: lucie@dopravadnes.cz; Karolína Neukirchner,
                              Československo tak může díky ní ti tulovat jako tramvajovou vel-     tel.: +420 739 436 468, e-mail: obchod@dopravadnes.cz
                              moc! Význam tramvaje T3 dokládá i počet téměř čtrnácti ti síc vy-
                              robených kusů. V posledních letech intenzivní výroby, konkrétně to    Temati cké zaměření časopisu:
                              bylo v roce 1988, si tento vůz vysloužil zápis do Guinnessovy knihy    Dopravní politi ka / Dopravní a liniové stavby / Logisti ka, spedice / Silniční doprava / Železniční doprava / Elektromobilita
                              rekordů jako nejvíce vyráběný typ tramvaje na světě.           Vnitrozemská plavba / Námořní doprava / Letecká doprava / Doručovací a zásilkové služby / Informati ka / Finanční služby
                                                                   Městská hromadná doprava / Infrastruktura / Dopravní konference / Oborové veletrhy a výstavy       4                                                                                                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9